Přeskočit na obsah

Náhrada ramenního kloubu

Ramenní kloub je díky svému anatomickému uspořádání kloubem s největším rozsahem pohybu v lidském těle. Kontakt hlavice s kloubní jamkou se odehrává na poměrně malé ploše, která je rozšířena tzv. Labrem (chrupavčitý okraj jamky). Stabilita kloubu je zajišťována zejména rotátorovou manžetou (kloubní pouzdro s úponem svalů) a deltovým svalem.

 

Na ortopedickém oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově jsme první implantaci tohoto typu provedli jako jedni z prvních v České republice v roce 2003. Zkušenosti s operační technikou jsme získali při pobytu na Univerzitní klinice v Kodani u dr. Van der Wilde.

Podle statistik navštíví v USA cca 4 miliony pacientů lékaře kvůli problémům s ramenním kloubem. I u nás je toto číslo vysoké a počet ošetřených pacientů neustále narůstá. Menší poškození je možno řešit artroskopicky včetně ev. Stabilizace, větší poškození vyžaduje náhradu ramene.

 

Průběh operace:

 

Na ortopedickém oddělení naší nemocnice jsou v posledních letech používány 3 typy implantátů:

  • cervikokapitální endoprotéza – kdy jamka zůstává, nahrazuje se pouze hlavice, používá se zřídka, předpokladem je zachovaná funkce rotátorové manžety
  • resurfacing hlavice pažní kosti – kdy na hlavici se místo opotřebené chrupavky nasadí kovová „čepička“
  • eversní typ náhrady ramenního kloubu – vyvíjený od roku 1980, s nímž máme jako pracoviště jedny z nejdelších zkušeností v ČR, pro indikaci při: těžkém poškození rotátorové manžety, těžkých degenerativních změn spojenými s předcházejícím bodem, v případech selhání klasicky uspořádaného implantátu

 

Myšlenka přehození anatomického uspořádání v ramenním kloubu s vynecháním funkce manžety se zdá být cestou, k řešení situací, kde je jen minimální perspektiva na rekonstrukci rotátorové manžety. Tím, že se jedná o totální náhradu, která má mechanické uspořádání již primárně stabilní, je prakticky vyřešena otázka stability kloubu. Rekonstrukce rotátorové manžety je zde zcela vynechána. Naopak na dokonalém odstranění kloubního pouzdra a manžety závisí dokonalý rozsah pohybu, který je zprostředkován zejména deltovým svalem za spoluúčasti ostatních kolem kloubních svalů.

 

U nás používaný implantát DELTA, se skládá z dříku, implantovaného do dutiny pažní kosti, na kterém je umístěna kloubní jamka a z hlavice, která je implantována do prostoru jamky lopatky. Hlavice je k lopatce fixována pomocí tzv. metaglenu, který je pevně kotven do krčku lopatky 2 diveregentními zamykacími šrouby a 2 standardními AO šrouby.

 

Před samotnou operací je nutno pečlivě zhodnotit RTG snímek, ne pro každého je tento typ implantátu vhodný.

 

Režim pacienta po operaci a rehabilitace:

 

Pooperační rehabilitaci začínáme od 2. dne – rozsah pohybu je limitován pouze bolestí pacienta. S výhodou je použití žebříčku jako při standardním rehabilitačním postupu dle Rockwooda.

Pacient může končetinu plně zatěžovat prakticky ihned po ustoupení bolesti. Implantát je při dodržení standardního operačního postupu stabilní s jedinou výjimkou. Nedoporučujeme axiální tlak dlaní proti ramenu (například vzepření se při vstávání ze židle).

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl