Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Lidl věnoval našim zdravotníkům tisíce ochranných štítů

Společnost Lidl si velice váží práce zdravotníků v boji s pandemií COVID-19, a proto darovala nemocnicím z vlastních zásob celkem 10 000 ochranných štítů v hodnotě 1 100 000 Kč. Ochranné pomůcky dostaly Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Největší zdravotnické zařízení v Česku obdrželo od společnosti Lidl 5 000 kusů, které budou využity zdravotníky, jenž pracují na rizikových pracovištích či přichází do kontaktu s pacienty s koronavirem. Dalších 5 000 kusů směřovalo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Benešovská nemocnice si ponechá jednu pětinu, po tisíci kusech dostanou další čtyři krajské nemocnice – v Mladé Boleslavi, Kladně, Příbrami a Kolíně.

„Chtěl bych společnosti Lidl poděkovat, nesmírně si toho vážíme. Oproti loňskému jaru je situace v zásobování ochrannými pomůckami lepší, nicméně za každý dar jsme rádi, protože pomůže zvyšovat ochranu zaměstnanců jak v akciových společnostech nemocnic krajského úřadu, tak ve zdravotnictví ve středních Čechách jako takových,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ing. Pavel Pavlík.

„Chtěl bych také velmi poděkovat společnosti Lidl, tyto štíty v provozu rádi využijeme,“ řekl předseda představenstva nemocnice MUDr. Roman Mrva. Zástupci společnosti Lidl přivezli do centrálního skladu Středočeského kraje v benešovské nemocnici ochranné štíty v pátek 29. ledna. První štíty putovaly v pondělí 1. února zaměstnancům na interní covidové centrum benešovské nemocnice.

„Velice si vážíme všech zdravotníků, kteří denně bojují s pandemií koronaviru. Jsme rádi, že jsme mohli nemocnicím pomoci a předat dar v podobě ochranných štítů. Jsme přesvědčeni, že tyto ochranné pomůcky budou efektivně využity,“ dodává mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.