Přeskočit na obsah

Ortopedie-náhrada kyčelního kloubu

Na Ortopedickém oddělení provedeme ročně cca 250 totálních endoprotéz. Od roku 2008 nabízíme možnost miniinvazivní endoprotézy, při které nedochází k přerušení žádného svalu. Tímto je urychlena rehabilitace, sníženo krvácení z rány a tím nutnost krevních převodů. Pacienti obvykle stráví v nemocnici pouze 4 – 5 dní. Tento typ na našem pracovišti osobně zaváděl prof. Eric De Witte z Belgie, který je v této problematice považován za největšího odborníka.

 

Tento typ endoprotézy je možné nabídnout pouze vybraným pacientům s přihlédnutím ke konstituci těla a celkovému životnímu stylu.

Mladým aktivním pacientům můžeme nabídnout i variantu s keramickou hlavičkou a jamkou, kdy je předpoklad vysoké životnosti vzhledem k nulovému otěru. Tato endoprotéza je však značně nákladná, počet pacientů vhodných k tomuto typu je limitován finančními možnostmi.

 

Průběh hospitalizace:

 

Operace obvykle trvá v nekomplikovaných případech dle typu endoprotézy 1 – 1,5 hodiny. Následně jsou pacienti umístěni na JIP, kde jsou monitorovány životní hodnoty a ev. řešeny pooperační komplikace. Po stabilizaci stavu, obvykle 1. – 2. pooperační den jsou pacienti přemístěni na standardní pokoj, kde následuje intenzivní RHB a pooperační péče. Obvykle 5.-6. den odcházejí do domácího léčení, event. Na následnou RHB dle stavu a kondice pacienta.

 

Režim pacienta po TEP a rehabilitace

 

U pacientů s implantovanou endoprotézou obvykle dochází k ústupu bolestí a obnovení plného rozsahu pohybu. Je nutno však dodržovat určitá omezení a to:

 

  • vyvarovat se sedu na nízké předměty kdy může dojít k vypadnutí hlavice z jamky (luxaci). Toto je pak nutno řešit reposicí s následným klidem na lůžku a postupnou rehabilitací. Při opakované luxaci je obvykle nutno celou endoprotézu předělat (reimplantace TEP), což je spojeno se značnou zátěží pacienta a obvykle ne tak dobrými výsledky jako po primární implantaci.
  • nekřížit nohy- opět riziko luxace
  • vyvarovat se hlubokých předklonů-opět riziko luxace
  • Po operaci je snaha o co nejčasnější mobilizaci. Pacienti si sedají již 1. pooperační den, kdy dle stavu event. pacienty i poprvé postavíme u lůžka.

 

Rehabilitační režim se dále v liší v závislosti na typu fixace implantátu do kostěnného lůžka:

 

U cementované a hybridní endoprotézy je nutno 6 týdnů končetinu odlehčovat o berlích, dále je již možno plně zatěžovat.

U necementované formy je nutno 6 týdnů na končetinu nešlapat, dále 6 týdnů odlehčovat bez plné zátěže (cca 50%), poté již může pacient plně zatěžovat.

 

Další péče o pacienta probíhá ambulantně.

 

V případě nevyhovujícího stavu (nejčastěji v důsledku opotřebení při otěru a uvolnění implantátu) je situace řešitelná reimplantací, při které využíváme speciální revizní endoprotézy. Reoperace (reimplantace) je složitější a její výsledky jsou obvykle horší než po první implantaci TEP.

 

Po implantaci endoprotézy kyčle pacientům vyloženě nezakazujeme žádné aktivity. Je třeba respektovat výše zmíněná pohybová omezení a chovat se k operovanému kloubu ohleduplně.

Potřebujete s něčím poradit?

Napište nebo zavolejte, budeme se vám věnovat.

+420 317 756 111 info@hospital-bn.cz

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl