Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Začne modernizace Interního oddělení

V pavilonu „interna“ Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se připravuje druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje obě patra Interního oddělení (1. a 2. patro) a část suterénu. První etapa skončila letos na jaře (Endoskopické centrum v suterénu, Interní ambulance v přízemí a lůžkové Neurologické oddělení ve 3. patře).

„Další fáze rekonstrukce interního pavilonu začne probíhat neprodleně po ukončení všech zákonných náležitostí platné legislativy, zejména zákona O veřejných zakázkách. V této věci bylo vydáno rozhodnutí o výběru a nyní běží zákonná lhůta pro podání námitek v zadávacím řízení. Avšak již nyní probíhají na místě přípravné práce a vyklizení, které je prováděno ze strany naší nemocnice,“ uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Tato příprava a zejména následné bourací práce, které začnou ihned po předání staveniště vybranému uchazeči, budou mít za následek zvýšení hluku v celém pavilonu, což bude jistě komplikací pro pacienty i personál, avšak bez této fáze nelze rekonstrukci provést. „Žádáme naše pacienty i personál o pochopení této situace. Modernizace oddělení pak přinese komfort nejen pro pacienty, ale i zaměstnance,“ dodal předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.