Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Začíná stavba moderního rehabilitačního centra

NOVÝ PAVILON REHABILITACE ZKRÁTÍ DOBU HOSPITALIZACE A VÝRAZNĚ VYLEPŠÍ EKONOMIKU NEMOCNICE – Výstavba komplexního rehabilitačního centra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. je jednou z největších investic za poslední roky. Vyjde na 230 milionů korun včetně DPH a začala nyní vykácením stromů na svahu proti budově ředitelství a lékárny. Právě tam vznikne do dvou let nový moderní pavilon. Na stavbu nejvýznamněji přispěje Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice.

„Vznik moderního pracoviště rehabilitace umožní poskytovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen pacientům z oddělení chirurgie a ortopedie, ale také neurologie a interny. Umožní větší propustnost akutních lůžek, zkrácení doby hospitalizace a výrazné vylepšení ekonomiky,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Nové centrum také umožní rehabilitaci klientům ze spádového regionu, kteří nespadají svojí diagnosou do Rehabilitačního ústavu Kladruby a v současné době nemají nikde v regionu možnost potřebné a indikované lůžkové rehabilitace.

Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební práce a dodávky vnitřního vybavení. „Jedná se o výstavbu přízemí a jednoho patra, ideálně zakomponované do terénu. V přízemí bude recepce, bazén, vodoléčba, Kneipův chodník, sauna, elektroterapie, ambulance rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, výrazně rozšířený úsek rehabilitace dětí, lymfodrenáže a další. V patře budou dvě lůžkové stanice – akutní lůžková rehabilitace s 15ti lůžky, a následná lůžková rehabilitace s 25ti lůžky, a také jídelna, společenská místnost a zázemí pro personál. Na pochozí střeše vznikne prostor například pro venkovní společné cvičení“ vyjmenoval technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Výstavba pavilonu je nezbytná i pro uvolnění prostor, kam se o 48 lůžek rozšíří následná a dlouhodobá ošetřovatelská péče. Tím nemocnice dokáže vyhovět současnému tlaku na akutní lůžka, především interní a neurologická.

Do konce května 2019 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně začne výstavba. Veškeré vybavení stávajících prostor, které v nemocnici nyní slouží pro rehabilitační oddělení, se přemístí do zcela nové budovy na konci příštího roku.

Vedení nemocnice předpokládá, že se díky novému rehabilitačnímu centru zvýší zisk do rozpočtu nemocnice – 25 lůžek následné rehabilitace a 15 lůžek akutní rehabilitace přinese ročně zisk 16 mil. Kč. Navýšení výkonu ambulantního sektoru rehabilitace o 30 % díky přesunu do nových větších prostor Komplexního rehabilitačního centra přinese ročně zisk 1,5 mil. Kč. Celkový zisk z provozu Komplexního rehabilitačního centra bude 17,5 mil. Kč ročně.

Na výstavbu Komplexního rehabilitačního centra pak přímo naváže další projekt, který bude mít pozitivní efekt na hospodaření nemocnice. „Po přesunu ambulantního sektoru rehabilitace do nových prostor Komplexního rehabilitačního centra využijeme stávající prostory ambulantní rehabilitace k otevření dalších 48 lůžek dlouhodobé lůžkové péče. Tato péče je v regionu dlouhodobě zajištěna nedostatečně, je po ní velká poptávka a je zisková,“ dodal předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Navýšení lůžek dlouhodobé lůžkové péče přinese zisk – 4,4 mil. Kč ročně.

Investice do výstavby nové rehabilitace zajistí nemocnici celkové navýšení výnosů o 21,9 milionů korun ročně.

 

Důležité údaje:

Celková předpokládaná doba realizace akce:

  • od března 2019 do září 2020

 

Investiční akce se skládá ze dvou logických celků:

  • Celková investice je 190 082 645 bez DPH, což činí 230 000 000 Kč s DPH (21%).
  • Stavební práce budou soutěženy jako jedna veřejná zakázka v předpokládané hodnotě 157 024 793 Kč bez DPH, což činí 190 000 000 Kč s DPH (21%).
  • Dodávky vnitřního vybavení v předpokládané hodnotě 33 057 851 Kč bez DPH, což činí 40 000 000 Kč s DPH budou soutěženy jako veřejné zakázky v několika homogenních částech.