Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Před koncem roku jsme opravili silnice v areálu

Příjezd do areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je nyní komfortnější. Nemocnice dokončila generální opravu hlavních komunikací za dva miliony korun, na kterou výrazně přispěl Středočeský kraj jako majoritní vlastník nemocnice. Nemocnice vydala ze svého rozpočtu 100 tisíc korun.

Jedná se o silnice od parkoviště na křižovatku u gynekologického pavilonu a odtud až k internímu pavilonu. Rekonstrukce byla realizována z důvodu havarijního stavu obou vozovek. „Zahrnovala frézování vozovky, bourání asfaltu, opravu šachet a obrubníků, a samozřejmě pokládku nového asfaltu a vyznačení přechodů pro chodce,“ vyjmenoval práce technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Oprava vozovky trvala od 6. 12 do 10. 12. 2019 a vyžádala si dílčí omezení dopravy, například i krátkodobé uzavření parkoviště. „Pracovalo se vždy na jedné polovině vozovky, dopravu řídilo několik zaměstnanců kyvadlově, vše jsme zvládli bez větších komplikací,“ upozornil PhDr. Jan Kolbaba s tím, že oprava komunikací už byla nutná kvůli špatnému stavu. K rekonstrukci vedení nemocnice přistoupilo až v době, kdy přestala jezdit hlavní příjezdovou komunikací těžká technika, jež je potřebná při stavbě Komplexního rehabilitačního centra naproti budově ředitelství.

Přesně před rokem už nemocnice zrekonstruovala komunikace mezi telefonní ústřednou a záchrannou službou, a upravila i silnici k transfúznímu oddělení a oddělení klinické mikrobiologie, protože obě byly také v havarijním stavu. Nový povrch získalo i malé parkoviště pro zhruba dvacet automobilů u transfúzního oddělení a vznikla nová odstavná plocha pro 160 až 200 automobilů za patologií, která slouží primárně pro zaměstnance nemocnice.