Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pohodové Vánoce a pevné zdraví v novém roce

Přejeme všem pokud možno klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěšných dnů.

Vaše Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov