Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Otevíráme novou ambulanci klinické logopedie

Nová zdravotnická odbornost vznikne v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Od února 2019 začne fungovat ambulance klinické logopedie. Zabývá se například prevencí a léčbou poruch a vad řeči, sluchu i hlasu nebo poruch polykání.

Odbornost klinické logopedie se v nemocnici zavádí z důvodu potřeby zajistit lůžkovou a následnou ambulantní péči především dospělým pacientům, která v současné době není dostatečně pokryta a u pacientů po traumatech a cévní mozkové příhodě, je nutné pro úspěšné zrehabilitování a obnovu řečových a jazykových funkcí, vždy včasné a dostupné zahájení logopedické péče.

U dětí je stejně tak důležité zahájit včasnou péči již v nejranějším věku, kdy se u vážnějších vývojových poruch mohou zmírnit pozdější školní obtíže. „V Benešově jsou sice pro děti dostupná logopedická pracoviště, ale počet dětí vyžadující tuto intenzivní péči se stále zvyšuje a kapacity pracovišť již nejsou pro tyto počty dostatečné,“ uvedla logopedka PhDr. Šárka Veselá, která vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, zkušenosti nasbírala na ambulanci klinické logopedie v Praze a v rehabilitačním ústavu Kladruby a nyní bude působit v benešovské nemocnici.

V minulosti absolvovala kromě povinných kurzů pro předatestační přípravu také certifikovaný kurz Poruchy polykání – diagnostika a léčba, kurzy Myofunkční terapie či kurzy zaměřené na vývojové dysfázie a symptomatické poruchy řeči. Aktuálně bude absolvovat certifikovaný odborný kurz s mezinárodní platností Bobath koncept-vyšetření a léčba dospělých.

V nemocnici spolupracuje s oddělením ORL již delší dobu v rámci dysfagie (poruchy polykání). Jedná se o oblast diagnostickou, edukační i rehabilitační. „Tito pacienti zasluhují zvýšenou péči klinického logopeda a vzhledem k potřebám našich pacientů je důležitá i dostupnost bez velkého dojíždění. Samozřejmě se tak otevírá cesta i pro dětské pacienty s touto poruchou (předčasně narozené děti, děti s DMO, kombinovaným postižením, děti s rozštěpovými vadami apod.). U poruch polykání v dětském i dospělém věku je důležitá vždy včasná diagnostika, nutriční poradenství a rehabilitační péče pro prevenci aspirací s následným rozvojem bronchopneumonií a malnutricí,“ dodala Šárka Veselá. Důležitá je podle ní i péče o pacienty s degenerativními onemocněními, kde je vysoká komorbidita s poruchami polykání a i zde je na místě rehabilitace a poradenství pro zachování co nejdéle kvalitního života.

Ambulance se nachází v pavilonu B, 3. patro, do ambulance je nutné se předem objednat, tel.: 777 263 486, sarka.vesela@hospital-bn.cz, ordinační hodiny: po, út, čt, pá 8 – 17 hod.