Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Očkování v naší nemocnici

V benešovské nemocnici začalo 31. 12. 2020 očkování proti onemocnění covid-19, plně v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví. V současné době platí aktualizovaná verze  Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_22122020.pdf (mzcr.cz), v níž je uvedena priorizace dle oborů: v 1A fázi (centralizované do očkovacích center) jsou uvedena infekčních oddělení, covidária, ARO, JIP, urgentní příjmy + 24 hod. ambulance nemocnic, geriatrie a LDN, laboratoře a očkovací centra pro COVID, pneumologové. Ostatní zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb, kritická infrastruktura by mohla přijít podle odhadů na řadu s diferencí dle krajů po polovině ledna až v první polovině února 2021.

Očkovací centrum v benešovské nemocnici se od poloviny ledna 2021 bude nacházet v pavilonu B ve 4. patře s vchodem od výtahu, tedy ze směru od vrátnice. S provozní dobou se zatím počítá v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin.

„Veřejnost se bude objednávat sama buď elektronicky nebo přes praktické lékaře telefonicky. Číslo včas za naše očkovací centrum zveřejníme, nyní systém není ještě centrálně vytvořen. Systém jim na základě vyplněného dotazníku automaticky přidělí termín – rizikovým skupinám bude nabízet přednostní termíny,“ přiblížila MUDr. Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory a koordinátorka očkovacího centra.

Jakou bude mít nemocnice k dispozici vakcínu, nelze dopředu garantovat. „Nyní je to Comirnaty od Pfizeru, následovat bude vakcína od Moderny a Astra Zeneca. Kdy ji dostaneme, přesně nevíme. Není možnost si jakýmkoliv způsobem vybírat, kterou vakcínu, kdo chce, to je zakotveno v uvedené strategii,“ vysvětlila MUDr. Markéta Bláhová.

Očkovací centrum by mělo denně zvládnout vakcinovat 110 až 150 osob, ovšem vše se odvíjí od personálních kapacit nemocnice. Potřeba je vždy jeden lékař, zdravotní sestra a administrativní pracovnice pro jeden očkovací tým. Nemocnice proto vítá jakoukoli pomoc od zdravotníků všech úrovní vzdělání.

Někteří lidé s očkováním nesouhlasí, podle lékařky je ale očkování jedinou šancí, jak se vrátit k normálnímu životu. „Očkovat se nechaly již desítky našich zaměstnanců i zdravotníci záchranné služby. Slibujeme si od tohoto kroku návrat k normálnímu životu ve společnosti, obnovení normálního fungování i naší nemocnice. Pro očkované je to příslibem lepší a delší imunity než po prodělaném onemocnění. Náš personál je již vyčerpaný, pětadvacet procent personálu je nemocných a tlak na lůžka obrovský,“ upozornila MUDr. Bláhová.

Podle odborníků nejčastější nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty v klinickém hodnocení byly obvykle mírné a odezněly do několika dní po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Vyskytly se u více než jedné osoby z deseti očkovaných. Ostatní nežádoucí účinky jsou extrémně vzácné, a to včetně alergické reakce (anafylaxe). Přesto stejně jako jakékoliv očkování je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod dohledem lékaře. Po každém očkování pacient zůstane v čekárně 20 minut. Pokud nemá žádnou reakci, může odejít.

A jaká je jistota, že se očkovaný člověk nenakazí onemocněním covid-19? Zatím jsou dostupné údaje o vakcíně firmy Pfizer. „Klinické hodnocení prokázalo přibližně 60 % účinnost po prvé dávce vakcíny a plnou tzn. 95 % účinnost vakcíny po sedmi dnech po přeočkování, které se provádí 21. dní po prvé dávce. Ochranná doba zatím není známa, předpokládá se rok, možná déle. To je jistě více než po prodělaném onemocnění, a to bez ohledu na tíži jeho průběhu,“ dodala MUDr. Markéta Bláhová.