Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nově zavádíme vyšetření vrozených poruch imunity u novorozenců

Novorozenecké oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov nabízí maminkám nadstandardní placené vyšetření vrozených poruch buněčné a protilátkové imunity u dětí. Díky vyšetření TREC a KREC jsou lékaři schopni včas odhalit, zda se jedná o některou ze závažných poruch imunitního systému, a pokud ano, zahájit včasnou léčbu.

Toto vyšetření se již plošně provádí v některých zemích jako jsou Spojené státy nebo Izrael. V roce 2013 bylo doporučeno mezinárodní Berlínskou deklarací odborníků k rozšíření i do dalších zemí. V České republice se zatím o plošném zavedení jedná. Benešovská nemocnice ho již nabízí (cena je 750 Kč, od 22. 1. 2021 je cena 1000 Kč, od roku 2022 je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Částku rodiče zaplatí hotově v pokladně nemocnice po vystavení faktury).

„Vyšetření se provádí ze suché krevní kapky, tedy maximálně pět kapek se nakape na speciální papírovou kartu, a probíhá během odběru na vrozené metabolické vady. Ty se dělají automaticky všem novorozencům a tím se eliminuje opakovaný odběr novorozence,“ vysvětlila lékařka MUDr. Viktoria Chimonidesová. Odběrová karta se odesílá do laboratoře AeskuLab kde vyhodnotí výsledek a během deseti pracovních dnů se rodiče dozví výsledek, a to mailem nebo telefonicky.

Proč je vyšetření přínosem? Závažné vrozené poruchy imunity se v populaci vyskytují s vyšší nebo srovnatelnou četností než vrozené metabolické vady, které se běžně vyšetřují. Vrozená porucha imunity se navíc u dítěte nemusí v prvních měsících života projevit.  U dětí s poruchou buněčné imunity je kontraindikováno podávání živých vakcín (proti rotavirům, proti tuberkulóze, proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím). Vyšetření poruch imunity tudíž vede ke zvýšení bezpečnosti očkování.