Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Oddělení následné rehabilitační péče přivítalo první pacienty

S novým rokem začala Nemocnice Rudolfa a Stefanie poskytovat služby lůžkové rehabilitační péče. Lůžkovou část rehabilitačního oddělení naleznou klienti ve 4. patře interního pavilonu, kde před rekonstrukcí sídlilo dětské oddělení.

Prostory bývalého dětského oddělení byly zrekonstruovány tak, aby vyhovovaly potřebám rehabilitačních procesů a klientům poskytly potřebný komfort a pohodlí moderního rehabilitačního pracoviště. Již v dnešních dnech tyto prostory využívají první pacienti, kteří si chválí především příjemný a profesionální přístup personálu.

Lůžková rehabilitační péče, poskytovaná na novém pracovišti, je zaměřena především na pacienty z akutních lůžek ortopedického, chirurgického, interního a neurologického oddělení benešovské nemocnice. Jeho služby určitě uvítají i pacienti z Benešova a okolí, kteří podstoupili operaci někde jinde, ale následnou rehabilitaci chtějí nastoupit již v blízkém okolí, blízko své rodiny. Stejně tak chce oddělení vyjít vstříc pacientům, u kterých došlo ke zhoršení pohyblivosti například po nemoci či úrazu a potřebují krátkodobou intenzivní rehabilitaci, jejímž cílem je zlepšit pohyblivost pacienta a zvýšit tak jeho možnost zařadit se zpět do svého prostředí.

Nově vzniklé lůžkové rehabilitační oddělení disponuje standardně dvojlůžkovými a třílůžkovými pokoji. Možnost být ubytován na jednolůžkovém pokoji, bude klientům nabízena za příplatek. Pokoje jsou vybaveny moderními elektricky polohovatelnými lůžky s vlastním ovládáním, televizí a wifi připojením. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

„Pro pacienty je připravena tělocvična vybavená pomůckami a přístroji pro zlepšení pohybových funkcí a rozsahů hybnosti postižených kloubů jako jsou motorové dlahy, rotopedy, motomedy apod. Nechybí samozřejmě ani přístroje pro využití celého spektra elektroléčby. Nejdůležitější složkou oddělení však bude individuální a skupinové cvičení na lůžku i v tělocvičně, doplněné nácvikem prvků „Školy zad“ v průběhu běžných denních pohybových aktivit a neustálá výchova pacientů ke správným pohybovým stereotypům. Fyzioterapeuti budou využívat měkké a mobilizační techniky, stabilizační cvičení, SM systém, DNS, ACT, Vojtovu techniku, cvičení dle Kabata a další postupy, které budou zohledňovat zdravotní stav a kondici pacienta. Vhodnou doplňkovou rehabilitační technikou bude též kinesiotaping, tepelné procedury a akupunktura. V případě potřeby lze využívat i celé spektrum vodoléčby, tepelných a elektroléčebných procedur ambulantní části rehabilitace, včetně laseru a rázové vlny,“ popisuje MUDr. Marie Mrvová, primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

K přijetí pacienta na lůžkovou část rehabilitačního oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie je nutný vyplněný a revizním lékařem schválený formulář, který je dostupný na webových stránkách oddělení. Při přijetí rehabilitační lékař posoudí zdravotní stav pacienta a vybere vhodné formy procedur. Každému pacientovi bude vytvořen rehabilitační plán, který během svého pobytu bude plnit. Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce a umožnit tak realizaci efektivní rehabilitace. Přijímáni budou na dobu 2-3 týdnů.

„Pacienti jsou pro následnou rehabilitaci doporučeni ošetřujícím lékařem z akutních lůžek nemocnice, nebo svým praktickým lékařem. Lékař musí sepsat žádost – formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči v léčebně – a bezprostředně odeslat reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny. Současně  pacient nebo rodina musí kontaktovat naše oddělení.  Veškeré dotazy ohledně hospitalizace  odpovíme na čísle 725 895 439, případně mailem na adrese:  luzka.rhb@hospital-bn.cz . Pacienti s plánovanými výkony mohou vyplnit a  doručit žádost o hospitalizaci s předstihem před výkonem,“ upřesňuje postup přihlášení pacientů primářka MUDr. Mrvová.