Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice své zaměstnance zdarma proočkuje proti chřipce

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov nabízí svým zaměstnancům nový benefit, a to bezplatné očkování proti chřipce tetravalentní vakcínou Vaxigrip Tetra. Brzy nastane optimální čas na očkování, které proběhne v období od konce září do prosince. Zájemci se mohou přihlásit u závodní a praktické lékařky nemocnice nebo na plicním oddělení.

Management nemocnice se pro tento benefit rozhodl vzhledem k závažnosti posledních dvou chřipkových epidemií. V České republice v souvislosti s chřipkou ročně umírá až 2 000 lidí. V benešovské nemocnici zemřelo v posledních 2 sezónách více než deset lidí, při čemž jedním z nich byl i její zaměstnanec.

„Očkování proti chřipce ochrání nejen personál při práci v  infekčním prostředí, ale má význam též pro zajištění bezpečnosti pacientů – tzn. snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytování zdravotní péče (nosokomiální přenos),“ uvedla MUDr. Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory.

„Například v USA je očkování proti chřipce součástí akreditačního procesu nemocnic a je nařízeno pro pracovníky JIP, ARO a některých dalších zdravotnických oddělení. Odmítnou-li se zaměstnanci nechat očkovat, musí po celou chřipkovou sezónu, tedy několik měsíců, používat speciální ochrannou roušku nebo polomasku a věřte mi, dobře se přes ní nedýchá…. Odmítne-li zdravotník taková opatření, je propuštěn. V důsledku toho se proočkovanost zdravotníků v USA v sezóně 2016 až 2017 pohybovala kolem 78,6 procent. Zatímco v našich nemocnicích se proočkovanost pohybuje jen v jednotlivých procentech a to při identickém riziku infekce pro zaměstnance či pacienta!“ upozornila MUDr. Markéta Bláhová s tím, že přijít očkovat se mohou i zájemci, kteří nejsou zaměstnanci nemocnice.

Chřipka je závažné a vysoce nakažlivé onemocnění, které je celosvětově příčinou významné morbidity a mortality. Má sezónní charakter, v Evropě s maximem výskytu od prosince do března. Celosvětově onemocní chřipkou každý rok přibližně deset až patnáct procent dospělých a až třicet procent dětí. Chřipka podle WHO každoročně způsobuje, že 3 až 5 milionu pacientů má závažný průběh onemocnění a přibližně 300 až 500 tisíc osob nemoci podlehne. Očkování zdravotníků je doporučováno jak WHO, tak i národními autoritami (SZÚ,VS …).

Zdrojem nákazy bývá především nemocný člověk, k přenosu infekce dochází kapénkovou cestou nebo kontaminovanými předměty, na kterých virus přežívá. Nemocní vylučují virus minimálně 24 hodin před propuknutím nemoci, a pak v průměru asi 5 dnů, u dětských pacientů je však virus vylučován významně déle, i více než dva týdny.

Onemocnění začíná náhle a projevuje se horečkou, zimnicí, bolestmi svalů a kloubů, únavou a bolestí hlavy. Často se přidává suchý a dráždivý kašel. U dětí se mohou objevit i průjmy, zvracení a bolesti břicha. Příznaky zpravidla při nekomplikovaném průběhu ustupují do 5 až 7 dnů, únava může přetrvávat výrazně déle, i několik týdnů.

Nebezpečí chřipkového onemocnění spočívá ve vzniku komplikací, které se nejvíce týká seniorů, malých dětí a skupiny nemocných trpících chronickým onemocněním případně jejich kombinací (např. astmatem, CHOPN, kardiovaskulárním onemocněním, diabetem apod.). Těžší průběh onemocnění je vídán také u imunosuprimovaných pacientů a u gravidních žen v 2. a 3. trimestru. Komplikace mohou být jak primární, vyvolané samotným virem chřipky, tak sekundární, vyvolané druhotnou bakteriální infekcí.

Každoroční očkování je nejúčinnějším opatřením pro prevenci chřipky a pomáhá snižovat výskyt závažných komplikací i počty nemocných a zemřelých v důsledku onemocnění chřipkou. Očkování se na základě Doporučení Národní imunizační komise zvláště doporučuje seniorům a osobám s chronickým onemocněním (tzv. rizikovým osobám) a dále mimo jiné i osobám, které o rizikové osoby pečují – zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto doporučení ovšem neznamená, že by jiné skupiny osob neměly být očkovány.

V souvislosti s očkováním proti chřipce pořádá Nemocnice Rudolfa a Stefanie ve čtvrtek 19. září 2019 informační seminář jak pro lékaře, tak pro sestry a ostatní pracovníky ve zdravotnictví. V konferenční místnosti v budově B začíná v 15.30 hodin.

Více informací na odkazech:

http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-chripce-2

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/chripka–strasak-soucasnosti—obrana-je-mozna-3847_3847_161_1.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-spalnicky-davivy-kasel-nestovice-infekce.A190304_130958_domaci_niv

https://www.facebook.com/Epidemiologie-SZ%C3%9A-362900330915061/