Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice s Benešovskou hasičskou ligou podpoří dárcovství kostní dřeně

„Daruj život s Benešovskou hasičskou ligou (BNL)“, vyzývají členové BNL. V rámci soutěží v požárním útoku, které se uskuteční 17. července v Chářovicích a 21. srpna v Miřeticích, totiž uspořádají ve spolupráci s transfuzním a hematologickým oddělením naší nemocnice hromadný nábor nových dárců kostní dřeně nazvaný Daruj život s BNL. Vážný zájem už předem projevila třicítka hasičů, sdělila předsedkyně rady BNL Kateřina Adamová.

Impulsem pro letošní zaměření pomoci BNL byla nemoc členky Sboru dobrovolných hasičů ve Všechlapech Marie Škvorové, které byla před rokem diagnostikována akutní myeloidní leukémie. Mámě tří dětí a babičce malé Adélky pomohla až kostní dřeň německého dárce. Hledání vhodného dárce ale nebylo jednoduché. Na základě vlastní zkušenosti proto Marie propůjčila svou tvář kampani Daruj život s BNL. „Ráda bych, aby se lidé spolu se mnou a mojí rodinou, kterou to také zasáhlo nemálo, zamysleli nad tím, zda někdo z nich nebo jejich blízkých nemůže taky pomoct a zpříjemnit život těm, které leukemie postihla. Dát jim naději v to, že můžou dál spokojeně, sice s lehkými obavami, ale spokojeně žít,“ řekla.

Odběr krve na soutěžích v Chářovicích a Miřeticích zajistí zaměstnankyně transfúzního oddělení benešovské nemocnice v prostorech poskytnutých obcemi. Vzorky pak budou ještě před zápisem do registru převezeny do pražského IKEMu k dalšímu zpracování a posouzení. Akce primárně cílí na hasiče, účastníky BNL, mezi nimiž je velký potenciál nových dárců. Kromě soutěžících se jí mohou zúčastnit také rozhodčí, obsluha stánků i diváci.

Zapojit se ale může každý zájemce – přímo na soutěži, nebo může kontaktovat Transfúzní a hematologické oddělení Nemocnice Benešov, domluvit si termín odběru a vyplnit dotazník.

 

Fota z hasičských soutěží