Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice přijme všeobecné a praktické sestry ze zahraničí

Nelékařští zdravotničtí pracovníci z Ukrajiny brzy přijedou pracovat do benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie. Vedení se inspirovalo dalším středočeským zdravotnickým zařízením, konkrétně Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi a jejími zkušenostmi se zahraničními zdravotníky, a rozhodla se získat zejména všeobecné a praktické setry z Ukrajiny. Tento krok by měl výrazně přispět ke stabilizaci zdravotnického personálu.

Pro urychlení administrativního procesu ohledně přístupu uchazečů o zaměstnání z tzv. třetích zemí do České republiky se benešovská nemocnice opět po dvou letech přihlásila do projektu ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“. Ministerstvo zdravotnictví pak v rámci tohoto projektu přijímá žádosti týkající se zdravotnických pracovníků.

„V naší nemocnici v současnosti chybí kolem sedmi úvazků všeobecných či praktických sester, což sice není úplně alarmující číslo v porovnání s jinými nemocnicemi, ale samozřejmě to v našich zdravotnických provozech cítíme,“ uvedl Ing. Miroslav Kolanda, ředitel řízení lidských zdrojů, s tím, že většinou stávající zdravotníci odchází do penze, na rodičovskou dovolenou, anebo si najdou například práci v blízkosti svého bydliště. „Smyslem získání nelékařských zdravotnických pracovníků z Ukrajiny je tedy stabilizace současné situace, doplnění do optimálních provozních kapacit, a zároveň příprava na otevření v současnosti rekonstruovaných oddělení, což bude znamenat nutnost navýšení personálních kapacit,“ vysvětlil Ing. Miroslav Kolanda.

Nemocnice si v tuto chvíli vybrala 16 nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří budou postupně do Benešova přijíždět. V první vlně v létě nastoupí jedna všeobecná sestra a jedna zdravotnická záchranářka, dalších osm všeobecných či praktických sester dorazí na podzim a zbylých šest do konce letošního nebo začátkem příštího roku. Pracovat budou napříč celou nemocnicí, tedy na různých odděleních.

„Aktuálně jsme vybrali jednu záchranářku na ARO, všeobecnou a praktickou sestru na neurologii, šest všeobecných a jednu praktickou sestru na interní oddělení. To se v současné době rekonstruuje a modernizuje, a tak pracujeme v provizorních podmínkách. Ovšem až se letos po rekonstrukci opět rozšíří lůžková kapacita interního oddělení, budeme sestry potřebovat,“ doplnila hlavní sestra Mgr. Karin Kápičková, MBA.  Zbylých šest všeobecných či praktických sester, které přijdou do nemocnice koncem letošního roku či začátkem příštího, bude alokováno na ta oddělení, kde bude největší potřeba stabilizace.

Nemocnice pro nové kolegyně a kolegy zajistí ubytování a výuku českého jazyka, aby byla jejich aklimatizace co nejrychlejší a nejplynulejší. Jedná se o zdravotníky, kteří na Ukrajině vystudovali zdravotnické školy a mají také ve většině případů mnohaletou praxi v oboru. V benešovské nemocnici budou nabírat zkušenosti a pracovat podle platných zákonů rok pod přímým vedením jejich přiděleného školitele z řad zaměstnanců nemocnice. Ihned se zapojí do přípravy na aprobační zkoušku, která je nutností pro plné uznání jejich odborné způsobilosti.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. má 865 zaměstnanců. Například již také několikrát zvítězila v soutěži „Stejná šance – Zaměstnavatel 2018“, která se týká zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí. Těch je tady kolem padesáti.