Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo kampaň na osvětu dobrovolnictví

29. 6. 2022

 • Dobrovolnictví prospívá zdraví! Ministerstvo zdravotnictví představuje nový osvětový a informativní projekt
 • S heslem Dobrovolnictví prospívá zdraví se v rámci informační kampaně, kterou realizuje Ministerstvo zdravotnictví, už nyní lze setkat v různých prostředích a kontextech. Cílem této osvětové aktivity je představit dobrovolnictví ve zdravotnictví a nabídnout tak především veřejnosti informace o možnostech, jak se do dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních zapojit.
 • Kampaň je realizována nejen prostřednictvím tiskovin, plakátů, letáků, brožur a reklamy v dopravních prostředcích, ale také na internetových stránkách a sociálních sítích a internetové stránce: dobrovolnik.mzcr.cz. V současné době již probíhá první část této kampaně se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními zařazenými do projektu a byla též spuštěna kampaň na sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví.
 • Kampaní chce Ministerstvo zdravotnictví oslovit širokou veřejnost i odborníky. Výzkumy i praxe ukazují, že dobrovolnictví prospívá nejen zdraví pacientek a pacientů v průběhu hospitalizace i při jejich návratu do běžného prostředí. Pomáhá také blízkým a rodinným příslušníkům hospitalizovaných osob a rovněž zdravotníkům, kterým dobrovolnictví prospívá v psychosociálních aspektech jejich práce.
 • „Z výzkumu realizovaného v rámci projektu víme, že pouze třetina dotázaných uvedla, že má informace o možnostech zapojení se do dobrovolnictví ve zdravotnictví. Hlavním komunikačním cílem kampaně je tedy překonání bariér, mezi kterými je primárně neznalost role, respektive „náplně činnosti“ dobrovolníků ve zdravotnictví a komunikace pozitiv, které práce dobrovolníka ve zdravotních službách přináší,“ uvedl Miroslav Barták, který se na přípravě mediálně kampaně podílel a je odborným garantem pro oblast evaluace projektu.
 • Provedený výzkum také ukázal, že hlavní motivací dobrovolníků ve zdravotnictví je především dobrý pocit z pomoci pacientkám a pacientům, ale také možnost být prospěšný nebo získat nové zkušenosti. Již dnes odpracují dobrovolníci ve zdravotnictví v celé České republice desítky tisíc hodin a věříme, že díky této kampani a všem aktivitám tohoto projektu to bude do budoucna ještě více.
 • „Zájem občanů o dobrovolnické aktivity nás velmi těší. Je pro nás ale také závazkem, abychom vytvářeli nejen dobrovolníkům ve zdravotnictví, ale i zdravotnickým zařízením, které dobrovolnické programy realizují, co nejlepší podmínky pro jejich fungování. A to nejen prostřednictvím morální podpory, ale především prostřednictvím konkrétních praktických aktivit,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
 • Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví díky podpoře Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
 • Projekt „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517. 
 • Odbor komunikace s veřejností
 • Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 
 • Ministerstvo zdravotnictví představuje nový osvětový a informativní projekt
 • Informace pro zájemce o dobrovolnictví ve zdravotnictví
 • Brožura 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl