Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Informační sdělení s žádostí na Vás, spoluobčany

Dovolte nám vystoupit s tímto informačním sdělením a s žádostí na Vás, spoluobčany.

Z důvodu četných stížností na skutečnost, že se zbytečně shromažďují lidé jak na očkovacím centru, tak na odběrovém místě (z důvodu očkování a antigenního testování), a že celá tato situace není vedením nemocnice nijak řešena, cítíme nutnost popsat realitu.

Očkování je prováděno přesně na čas, podle rezervačního systému. Nelze toto měnit z důvodu složité a povinné administrace spojené s očkováním.

Na antigenní testy nyní přicházejí i osoby předem neobjednané, protože v rezervačním systému jsou předem nabídnuté časy již obsazené. A tak to lidé logicky zkouší a dožadují se testů bez objednání, mnohdy se na ně však nedostane řada. Mnozí totiž musí totiž negativní výsledek testu předložit zaměstnavateli.

Skutečnost, že lidé přijedou na očkování nebo testy mnohem dříve než jsou objednáni, s argumentací že nemají jinou možnost dopravního spojení z místa bydliště, nezavdává povinnost a díky nutnosti dodržet rezervační systém nedává ani možnost naočkovat či testovat tyto občany dříve. Proto se  potom lidé  hromadí přímo v čekárnách a na schodišti.

Nepodstatnou, ale ne zřídkavou komplikací naší práce je nefunkčnost některého celostátního systému, který je k antigennímu testování nebo k očkování nutný. Zde není v naší kompetenci ani možnostech toto ovlivnit, případně výpadek některého systému obejít. Když systém nefunguje, neočkujeme ani netestujeme, protože bez funkčního celostátního systému nemůžeme.

Antigenní testy nebudou z důvodu stěhování 15. 3. 2021 prováděny vůbec a od 16. 3. 2021 budou v zájmu zlepšení komfortu a průchodnosti v baru Labyrint v KC Karlov. Zde je možnost bezbariérového přístupu, dobrá možnost parkování a komfortnější prostor pro obsloužení velkého počtu zájemců včetně více vchodů a východů z budovy.

Děkujeme Městu Benešov za pomocnou ruku.

V době, kdy se s antigenním testováním veřejnosti začínalo, nikdo nemohl odhadovat ani dobu, po kterou bude trvat, ani četnost jeho návštěv neb se jednalo o testování „dobrovolné“.

Skutečnost, že nyní mají firmy povinnost testovat zaměstnance a tuto povinnost mnohdy plní tím, že je odešlou bez ohledu na rezervaci na nemocniční odběrové místo, významně komplikuje provoz tohoto centra. Nebylo výjimkou, že přijel autobus „občanů“ z jedné firmy, kteří se nechali testovat jako veřejnost.

Naší snahou je co nejlépe vyhovět všem občanům, pacientům za předpokladu dodržení aktuálně platných norem a metodických opatření.

To vše za významného personálního oslabení, protože i naši zaměstnanci jsou jen lidé. Lidé, kteří mají rodiny, děti. Lidé, kteří jsou někdy nemocní tak, jako kdokoli ostatní.

Tito naši zaměstnanci si nezaslouží nadávky ani dehonestaci, které se jim poslední týden právě díky hromadění lidí na očkovacím centru a odběrovém místě dostává.

Právě tito lidé jsou již dlouho nuceni dělat více, než je dlouhodobě psychicky i fyzicky únosné. A věřte, že to dělají rádi, protože sami vědí, že je to jediná cesta, jak se vrátit k normálnímu životu.

Děkujeme tedy všem za vstřícnost, dodržování objednací doby a za trpělivost v případě výpadku některého systému, který je nezbytný pro naši práci a není v našich možnostech jej obejít.

Na firmy se obracíme s žádostí, aby antigenní testování prováděly vlastními silami, nikoli odesíláním zaměstnanců na nemocniční odběrové místo.

Velmi děkujeme a Vaší pomoci si vážíme.

Vaše Nemocnice Rudolfa a Stefanie