Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Dobré zprávy. Příští rok plánujeme rekordní investice, rekonstrukci objektů a nákup přístrojů

První dobrou zprávou je, že se zastaralý interní pavilon v benešovské nemocnici dočká velké rekonstrukce, a polepší si tak pacienti i personál. Tento pavilon totiž pochází z konce osmdesátých let minulého století a jeho současná vnitřní dispozice a vybavení je za hranicí životnosti a neodpovídá základním požadavkům dnešní doby. Proto musí projít nutnou rekonstrukcí, a to včetně zázemí pro personál. „V tomto pavilonu budou provedeny kompletní rekonstrukční práce vody a kanalizace, elektroinstalace, ústředního vytápění, rozvodů počítačové sítě a medicinálních plynů. Pokoje pro pacienty budou dvoulůžkové, s klimatizací a nově vybaveny vlastním sociálním zařízením, dosud totiž bylo společné vždy pro celé jedno patro,“ uvedl předseda představenstva nemocnice MUDr. Roman Mrva. Interní pavilon v minulosti prošel pouze výměnou oken a zateplením fasády. Celkové předpokládané náklady na akci činí 68 milionů korun, z toho činí žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2018 celkem 33 milionů korun, přičemž nemocnice pokryje z vlastních zdrojů jeden milion korun. V příštím roce se očekává stejný poměr rozložení investičních nákladů. „Celkem to tedy bude za letošek a příští rok 2019 celkem 66 milionů korun, které získáme. Jsme velmi rádi, že náš akcionář Středočeský kraj, poskytne tyto finance a pomůže nám tímto, tak zásadním způsobem vyřešit mnoho let přesouvaný problém velké vybydlenosti této budovy. Budeme mít tak moderní centrum lékařské péče pro pacienty z celého našeho regionu“, potvrzuje Roman Mrva. Rekonstruovaný pavilon bude mít navíc v přízemí nový moderní příjem a ambulance, přívětivější jak pro pacienty, tak i pro přijíždějící vozy záchranné služby. Prostředí bude také celé klimatizováno a bude odpovídat svou velikostí spádu pacientů z celého Benešovska.

Druhou dobrou zprávou z nemocnice, je současná probíhající výměna zastaralých rentgenových přístrojů na oddělení Radiologie a zobrazovacích metod. Velkým kladem této obnovy bude přímý digitální přenos výsledků, snížení nákladů a především možnost zvýšeného počtu vyšetřovaných pacientů. Nové přístroje začnou pracovat letos v říjnu a jejich pořízení a instalace stála nemocnici 22 milionů korun včetně DPH. Navíc do konce tohoto roku proběhne v areálu generální rekonstrukce komunikací a to včetně příjezdové silnice. Součástí tohoto projektu je i zbudování nového parkoviště o kapacitě cca 200 míst za objektem patologie. Vše v hodnotě cca 6,7 milionu korun. „Dalšími projekty, které nás v dohledné době čekají“, pokračuje Roman Mrva,“ jsou například rekonstrukce nemocniční jídelny v hodnotě 3 milionů, investice do nutného protipožárního nerezového vybavení, jako jsou například nerezové lavice, protipožární dveře a podobně za 2,3 milionu, nebo rekonstrukce trafostanic v hodnotě dvou milionů.“

V nemocnici se také připravuje, a to především z důvodu horkých letních měsíců. tzv. projekt pasivního chlazení budov a místností pomocí umístění vnějších žaluzií do oken na stranách budov, které jsou nejvíce zasaženy letním sluncem. Jedná se především o objekt chirurgického pavilonu a gynekologicko-porodnického pavilonu v hodnotě 3,5 milionu korun. Následovat bude vybavení onkologického stacionáře za 0,9 milionu, nákup antidekubitních matrací pro celou nemocnici v hodnotě 2,1 milionu, soubor rehabilitačních přístrojů a pomůcek v ceně kolem 1,8 milionu korun a připravuje se rekonstrukce Endoskopického centra v hodnotě cca 10 milionů korun.

Další dobrou zprávou je masivní obnova přístrojů v nemocnici, díky financím z IROP. Celkem se jedná o investice ve výši 100 milionů korun a obnova přístrojů bude provedena napříč odděleními celé nemocnice. Mezi největší investice z těchto financí patří například obnova infuzního systému v hodnotě 11 milionů, obnova lůžkového fondu v ceně skoro 13 milionů korun, laparoskopická věž za 3 miliony 250 tisíc, endoskopická věž za 2,4 milionu, anestetický přístroj pro ARO v hodnotě 2,8 milionu. „Těch položek je celý dlouhý seznam, od desítek tisíc korun až po jednotky milionů, či více jak deset milionů korun, jako je například C rameno na endoskopii, které bude stát 3,2 milionu, myčky podložních mís za 4,7 milionu, navíc bude realizovaná výměna sterilizačních přístrojů na centrální sterilizaci v hodnotě 5,5 milionu korun, zakoupena speciální deska a transportní vozík k operačnímu stolu za 3,3 milionu korun, monitorovací systémy za 14 milionů a ultrazvukový systém v ceně 7,8 milionu Kč“, upřesňuje Jan Kolbaba, technický ředitel nemocnice.

„Jsme velice rádi, že díky vedení Středočeského kraje a dalším dotačním projektům mohou přicházet tyto všechny investice do benešovské nemocnice. Jedná se o finance, které v historii nemocnice nemají obdoby a jsou v současné době největší v novodobé historii. V podobném trendu investic a rozvoje nemocnice bychom chtěli pokračovat i v příštím roce, kdy například připravujeme výstavbu komplexního rehabilitačního centra, rekonstrukci vzduchotechniky chirurgického pavilonu, zateplení patologie a ústavní kuchyně, a další projekty,“ dodává předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, MUDr. Roman Mrva.

A závěrečná dobrá zpráva říká, že hospodaření nemocnice v Benešově je v současné době vyrovnané, a to díky optimálnímu spektru zdravotní péče, výborné práci na poli jednání se zdravotními pojišťovnami a především díky každodenní práci lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického, či nezdravotnického personálu. A za to jim velký dík.