Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Chronologie přípravy nového rehabilitačního centra

Celý proces vzniku Komplexního rehabilitační centra včetně projektových prací je od počátku zcela v souladu s platnou právní úpravou a právními předpisy. Po celou dobu jsou dodržovány všechny právní normy, a to včetně zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 

  • duben 2017 – prvotní myšlenka výstavby nového centra

 

  • duben 2017 až červenec 2017 – shromažďování požadavků zdravotnického personálu a diskuze napříč se zřizovatelem a plátci zdravotní péče

 

  • červenec 2017 až srpen 2017 – vyhodnocení ekonomické rentability připravované investice

 

  • srpen 2017 až prosinec 2017 – zhotovení architektonické studie respektující požadavky a potřeby zdravotníků v souladu s dodržením urbanistického celku areálu nemocnice, zhotovitel byl vybrán ve výběrovém řízení, při kterém bylo postupováno podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 

  • leden 2018 – na základě již uzavřené smlouvy na poskytování péče s pojišťovnami zahájení omezeného provozu v provizorních podmínkách do doby výstavby nového pavilonu

 

  • leden 2018 až duben 2018 – výběrové řízení na projektové práce dle předchozí architektonické studie; při výběru bylo postupováno podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 

  • květen 2018 až leden 2019 – projektové práce, včetně stavebního řízení, na jehož konci bylo získání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

 

  • březen 2019 až duben 2019 – výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací; při výběru je postupováno podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 

  • červen 2019 až srpen 2020 – předpokládaná doba výstavby pavilonu

 

  • září 2020 – předpokládané otevření pavilonu a zahájení poskytování zdravotní péče