Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Budoucí sestřičky skládaly praktickou zkoušku

Na interním a chirurgickém oddělení benešovské nemocnice bylo minulý týden nezvykle rušno. Praktickou část maturitní zkoušky tu totiž skládaly budoucí zdravotní sestřičky. Vystřídaly se tu čtyři skupinky studentů Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy oboru zdravotnický asistent. Za zády jim vždy stála maturitní komise. Svou práci pak všichni museli před komisí obhájit. Celkem maturuje v letošním školním roce osmnáct dívek a dva chlapci.

„Musí zvládnout vše, co zdravotní sestra,“ vysvětlila Mgr. Eva Štěpánková, zástupkyně ředitele školy a zároveň místopředsedkyně maturitní komise. Maturantky přišly na oddělení brzy ráno a do deseti hodin se musely postarat o přiřazené pacienty. „Nejprve si musely zjistit informace o pacientech, pak jim odebíraly krev, dávaly léky, píchaly injekce, inzulín či připravovaly pacienta k operaci nebo k vyšetření, to vše pod dohledem komise,“ vyjmenovala Mgr. Eva Štěpánková.

Hodnotí se, zda vše udělaly správně, ale také jak komunikovaly s pacientem i s ošetřujícím týmem – sestrami, lékaři a sanitáři. „Malé chyby studentky dělají, ale spíše v teoretických znalostech. Už roky se nám nestalo, že by udělal někdo při maturitě fatální chybu,“ uvedla Mgr. Eva Štěpánková.

Oddělení interny si studentky vylosovaly šest týdnů před maturitní zkouškou. Na výběr měly oddělení chirurgie a interní oddělení. Pak sem docházely na praxi. „Chci velmi pochválit sestřičky z oddělení interny a chirurgie, protože vše perfektně připravily – materiál, vytipovaly pacienty a pokoje, kde můžeme maturovat. Spolupráce s nimi je skvělá,“ upozornila Mgr. Eva Štěpánková.

Jednou z maturantek byla v pátek i Laura Vosátková. „Všichni jsme byli nervózní, protože přeci jen je to něco jiného při běžné praxi a před komisí. Dělala jsem vše od ranní hygieny pacienta, přípravu léků, až po píchnutí injekce,“ popsala Laura. Obor zdravotní sestry si vybrala díky své babičce – zdravotní sestře. „Zdravotnický obor mám v rodině. Mé babičce je přes osmdesát let a stále pracuje. Je to můj vzor, ale i když mám tuto motivaci, tak bych si tento obor vybrala, chci pomáhat lidem,“ dodala Laura s tím, že jejím snem je pracovat jako sálová sestra. Proto se hlásí na obor všeobecná sestra na lékařské fakultě i vyšší odborné škole.

Všichni studenti úspěšně složili praktickou maturitní zkoušku a přejeme jim hodně štěstí při didaktických testech společné části a ústních maturitních zkouškách.