Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Benešovská nemocnice je opět nejlepší v kraji

 

Titul „Nejlepší nemocnice Středočeského kraje“ získala za rok 2018 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., a to již po několikáté. Nejlépe ji v celostátním průzkumu ohodnotili jak hospitalizovaní, tak i ambulantní pacienti.

„Jsem velmi rád za vítězství v žebříčku, ve kterém hodnotí nemocnici samotní pacienti. Za to patří dík především personálu. Bez kvalitního lidského fondu, tedy těch, kteří dnes a denně mravenčí a precizní prací dělají nemocnici výtečnou reklamu a posouvají ji mezi špičkové nemocnice, mezi něž dnes naše nemocnice patří, bychom neměli šanci přežít další roky a už vůbec ne pomýšlet na nějaký rozvoj,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

„Snažíme se vycházet vstříc potřebám pacientů a našich zaměstnanců, a proto plánujeme velké investice do interního pavilonu, nových přístrojů a vybavení, což znamená modernizaci a zlepšení komfortu. Chystáme se postavit úplně nové rehabilitační centrum, které nabídne nejen léčebnou péči v oboru fyziatrie a rehabilitace, ale v přízemí počítáme i s první kavárnou a cukrárnou, která v areálu chybí,“ doplnil MUDr. Roman Mrva.

Hlasování v průzkumu „Nemocnice ČR 2018“ probíhalo od 1. února do 31. srpna 2018 a zapojilo se do něj celkem 155 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky. Jeho cílem bylo pomocí dotazníkového šetření sestavit žebříček nemocnic dle míry spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců. České nemocnice byly komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se do projektu zapojila v rámci oblasti bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů. V těchto kategoriích dosáhla na 1. místo ve Středočeském kraji a získala tak titul „Nejlepší nemocnice kraje 2018“, stejně jako v loňském roce. Na třetím místě se umístila nemocnice očima zaměstnanců.

Hospitalizovaní pacienti odpovídali na otázky typu: Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby? Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem? či Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy? Ambulantním pacientům byly kladeny otázky v oblasti spokojenosti s předáváním informací ze strany lékaře, celkovou úrovní vyšetření, nebo zda měl dotyčný během vyšetření pocit soukromí?

Zaměstnanci se vyjadřovali k tomu, jak jsou v nemocnici spokojeni, zda by ji doporučili jako perspektivního zaměstnavatele v regionu, zda projevuje nadřízený zájem vyslechnout si jejich názor a jak se jim spolupracuje s kolegy, lékaři apod.?

„Práce zdravotnického personálu je v dnešní době nelehká. Stoupají nároky pacientů na péči, osobní přístup, komunikaci a ne vždy je snadné vyhovět všem a podle jejich představ. V současné době musíme i chránit náš personál před určitými hrozbami, tlakem, který je ze stran legislativních norem, občanských sdružení, kteří se snaží prosazovat svoje zájmy, mnohdy ne úplně reálně aplikovatelné v prostředí stávajících zdravotnických prostředí,“ upozornil předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

„Důležitá věc v otázce personální stabilizace je, že jsme zrušili kvalifikační dohody pro lékaře a všechny zdravotnické pracovníky. Chceme vytvořit pracovní podmínky a prostředí takové, aby u nás lidé chtěli pracovat i bez toho, že jsou svázáni nějakou dohodou,“ dodal MUDr. Roman Mrva.

Žebříčky českých nemocnic organizoval HealthCare Institute. Je neziskovou organizací, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích. Letos se jednalo už o 13. ročník.

V rámci České republiky se benešovská nemocnice umístila z pohledu hospitalizovaných pacientů na 18. místě, ambulantních pacientů na 11. místě a očima zaměstnanců na 15. příčce.

V roce 2018 hlasovalo 60 644 hospitalizovaných pacientů 155 českých nemocnic. Při měření zaznamenala organizace meziroční nárůst v oblasti výběru zdravotnického zařízení na základě doporučení známých. Srozumitelnému vysvětlení navrženého postupu léčby dostalo přes 97 procent respondentů, což je pozitivní trend. Dobře hodnotí pacienti i bezpečnost na odděleních z hlediska možných krádeží i spokojenost se stravou.

Co se týká ambulantních pacientů, do celostátního průzkumu se zapojilo 41 860 a nejčastěji navrhují zlepšení prostředí čekárny a ambulance či dostupnosti a čistotě WC.

Nový ročník 2019 startuje 1. února. Hlasovat pro svou nemocnici můžete do konce srpna 2019. Informace naleznete na: www.hc-institute.org