Přeskočit na obsah

Vybraná aktuální témata z gastroenterologie

Semináře

Datum konání

8. 6. 2023, 15:30

Odborný garant

MUDr. Petr Kubarič

Česká lékařská komora

okresní sdružení Benešov

Kancelář: Máchova 400, 256 01 Benešov                                             

benesov@clkcr.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

 

 

P O Z V Á N K A

 

na odborný seminář pro lékaře, který se uskuteční

 

ve čtvrtek 8. června 2023 od 15,30 hodin

v konferenční místnosti v budově „N1“ nemocnice Benešov, Máchova 400

 

P r o g r a m :

 

Vybraná aktuální témata z gastroenterologie

Endoskopické centrum Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – současné možnosti

MUDr. Kateřina Vilímovská

 

Akutní alergické reakce

MUDr. Michaela Wichová

 

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK  a je ohodnocen 3 kreditními body.

 

 

                                            

MUDr. Petr Kubarič, předseda OS ČLK Benešov                                             

MUDr.  Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.