Přeskočit na obsah

Identifikace a řešení vybraných lékových problémů ambulance klinické farmacie

Semináře

Datum konání

11. 4. 2024, 15:30

Odborný garant

MUDr. Petr Kubarič

Česká lékařská komora

okresní sdružení Benešov

mobil +420604640615

Kancelář v Benešově: Máchova 400, 256 01 Benešov 

benesov@clkcr.cz

Kancelář v Praze, Lékařská 2, 150 00, Praha 5

tel.: 257 215 285, fax.: 257 220 618

Kancelář v Olomouci, Lužická 14, 779 00, Olomouc

tel.: 587 301 817,  fax.: 587 301 818

Logo ČLK

a

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,

nemocnice Středočeského kraje

LOGO NEMOCNICE

P O Z V Á N K A

 

na seminář pro lékaře, který se uskuteční

 

ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 15:30 hodin

v konferenční místnosti v budově „N“ nemocnice Benešov

 

Program semináře bude zaměřen na identifikaci a řešení vybraných lékových problémů

ambulance klinické farmacie:

 

  1. Dávkování vitamínu D ve vztahu k hladině kalcidiolu v krvi – doprovodné výsledky ze studie REINFORCE-D? (přednášející: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., vedoucí klinický farmaceut NRS Benešov)
  2. Výskyt hepatotoxicity po krátkodobém užití nimesulidu u ortopedického pacienta (přednášející: PharmDr. Helena Šťastná Koblihová, klinická farmaceutka NRS Benešov)
  3. Racionální použití přímých perorálních antikoagulancií (DOAC) u rizikových pacientů (přednášející PharmDr. Lenka Dundelová, klinická farmaceutka NRS Benešov)

 

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a je ohodnocen 3 kreditními body.

 

             

MUDr. Petr Kubarič

předseda OS ČLK Benešov

MUDr.  Markéta Bláhová

ředitelka pro lékařské obory

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.