Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Akreditace vzdělávání

Základní kmeny

Nemocnice obdržela podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, rozhodnutí o udělení akreditace v těchto základních kmenech (akreditace po novele zákona č. 95/2004 Sb. vyhláška 221 platné od 1. 7. 2017):

 

Vlastní specializované výcviky

Nemocnice obdržela podle § 17 odst. 4 zákona číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle § 67 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád rozhodnutí o udělení akreditace v těchto oborech (akreditace po novele zákona č. 95/2004 Sb. platné od 1. 7. 2017):

 

Vlastní specializované výcviky

Nemocnice obdržela podle § 17 odst. 4 zákona číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle § 67 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád rozhodnutí o udělení akreditace v těchto oborech (před novelou zákona č. 95/2004 Sb. do 30. 6. 2017):

 

Dále nemocnice obdržela podle zákona č. 96/2004 Sb., rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu:

 

Nemocnice získala podle ustanovení § 49 odst. 9 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících  s poskytováním zdravotní péče podle § 49 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.  a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., následující rozhodnutí o udělení akreditace:

Část vzdělávacího programu porodní asistence B 5349 – praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických oborech pro přípravu porodních asistentek

 

Nemocnice získala podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. a s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 S., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující rozhodnutí o udělení akreditace: