Akreditace vzdělávání

Nemocnice obdržela podle § 17 odst. 4 zákona číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle § 67 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád rozhodnutí o udělení akreditace v těchto oborech:

 

Dále nemocnice obdržela podle zákona č. 96/2004 Sb., rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu: