Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Exteriér – Spodní brána