Přeskočit na obsah

V ambulanci pro lékové problémy vám zkontrolují sestavu vašich léků

20. 7. 2022

  • Ambulance pro lékové problémy byla otevřena v naší nemocnici před necelými dvěma lety jako jedna z prvních pro veřejnost v České republice. Její služby si museli pacienti na počátku platit sami, ale od letošního roku jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Podmínkou je mít doporučení od svého praktického lékaře či specialisty.
  • Pacienti mají nárok na dvě hrazené konzultace za rok. I nadále mají možnost si tuto službu zaplatit sami i bez doporučení lékaře. Nově nabízíme patnáctiminutovou konzultaci „Základní screening lékových problémů v chronické medikaci“ jen za 200 korun.
  • „Počáteční rozjezd naší ambulance bohužel poznamenala pandemie, kdy se řada pacientů obávala vůbec vkročit do jakéhokoliv zdravotnického zařízení, ale přesto využily služeb naší ambulance řádově desítky lidí. Někteří se dostavili osobně, další jsme konzultovali telefonicky prostřednictvím jejich lékařů,“ uvedl vedoucí klinický farmaceut PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.
  • Ambulance je určena pro pacienty, kteří si z různých důvodů chtějí nechat zkontrolovat sestavu svých léků. Například si myslí, že jich mají předepsáno moc, anebo mají podezření, že jim medikace způsobuje nějaké konkrétní zdravotní obtíže. „Právě nejvíc pacientů nás oslovuje s tím, že berou mnoho léků. Jsou to lidé, kteří užívají i více než deset léků denně. A my jim pomůžeme určit, zda je jejich spolupodání bezpečné, a případně můžeme v úzké spolupráci s předepisujícími lékaři navrhnout nějaké konkrétní úpravy či změny. Převážně nás vyhledávají senioři, ale někdy řešíme i lékovou problematiku u mladých lidí například se dvěma léky,“ poznamenal Dr. Černý.
  • Praktičtí lékaři i specialisté v benešovském okrese jsou postupně o této ambulantní službě informováni a mohou služeb ambulance využít sami formou přímé konzultace konkrétního lékového problému nebo odeslat ke konzultaci samotného pacienta. Provést analýzu chronické medikace je vhodné například u pacienta, který užívá trvale více než osm léčiv, u pacienta, který má sníženou funkci ledvin nebo jater (například dialyzovaní pacienti), ale také u pacienta s velmi nízkou či velmi vysokou tělesnou hmotností. Vhodná je konzultace i pro ty, kdo mají pocit, že účinnost jejich léčby selhává, tedy musí si zvyšovat dávky k dosažení stejného terapeutického cíle, ať už tento problém stihli řešit s předepisujícím lékařem, či nikoliv. Dále služeb ambulance mohou využít těhotné a kojící ženy užívající trvale či nárazově konkrétní léčiva.
  • S sebou do ambulance je potřeba si vzít seznam užívaných léků, všechna dostupná klinická a laboratorní vyšetření a žádanku (typ K) od lékaře. Nezbytný je též občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění. Provozní doba ambulance je každý den ve vybraných časech po předchozím objednání. 
  • Ambulance pro lékové problémy se nachází v pavilonu A, 1. patro
  • Provozní doba (pouze na objednání) po až pá 7:00 - 14:00
  • Kontakt: 317 756 532 nebo přes ústřednu 317 756 111 (žádejte zkrácenou volbu 8828)

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl