Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nově odebíráme krevní plazmu

Transfuzní stanice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje nabízí od 9. září 2021 nově odběr krevní plazmy. Pro takzvanou plazmaferézu má transfuzní a hematologické oddělení k dispozici hned dva přístroje.  

„Léky vyráběné z plazmatických bílkovin se používají při léčbě akutních i chronických onemocnění, v nemalé míře také při léčbě vzácných vrozených a získaných poruch tvorby plazmatických bílkovin. Týmu pana primáře MUDr. Petra Šrámka se podařilo splnit mnoho potřebných a náročných formalit a doložit nejen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv skutečnost, že je naše pracoviště schopné činnost odběru krevní plazmy provádět v souladu s aktuálními medicínskými standardy a požadavky,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. „Srdečné díky všem, kteří se u nás rozhodnou darovat krevní plazmu. Tímto šlechetným činem dají šanci mnoha pacientům žít plnohodnotný život,“ doplnil MUDr. Roman Mrva.

Krevní plazma je tekutá složka krve s nažloutlou barvou a v těle zdravého člověka je jí zhruba 3 až 3,5 litru, což je přibližně 5 procent tělesné hmotnosti. Při klasickém darování krve se odebírá dárci plná krev se vším všudy. Při plazmaferéze jde pouze o krevní plazmu.

„Je to specifický typ odběru, při němž se odebírá plná krev, ze které se oddělí plazma ve filtrační koloně a odtéká do vaku. Ostatní složky jako jsou červené, bílé krvinky a krevní destičky se vrátí dárci naředěné roztokem zpět do těla. Člověk tedy přijde jen o tekutou složku krve, která se obnoví za velice krátkou dobu, do osmačtyřiceti hodin,“ přiblížil MUDr. Petr Šrámek, primář transfuzního a hematologického oddělení. Už po dvou týdnech může klient darovat plazmu znovu.

Pro odběr krevní plazmy jsou na transfuzní stanici k dispozici dva separátory Aurora. Dárci musejí počítat s tím, že odběr je časově náročnější. Samotný odběr trvá 45 až 60 minut a k tomu kolem čtvrt hodiny registrace a lékařské vyšetření krevního obrazu.

Vhodný na plazmaferézu je spíše ten, který je už zkušeným dárcem plné krve. Pokud chce někdo darovat plnou krev i plazmu, musí dodržovat termíny. V případě, že přijde darovat krev a poté plazmu, má blok 28 dní. Pokud je to naopak, nejprve plazmu a poté plnou krev, platí v tomto případě rozestup 48 hodin.

Podmínky a výhody pro obé bezpříspěvkové dárcovství jsou podobné. Nárok má dotyčný na den placeného volna či na slevu na dani. A i odběr plazmy se započítává do oceňování dárců Janského plaketami, které pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Benešov. Nemocnice navíc dárcům plazmy věnuje poukaz na nákup do Nemocniční lékárny.

Více informací na: https://www.hospital-bn.cz/oddeleni/transfuzni-a-hematologicke-oddeleni/transfuzni-sluzba/darci-plazmy/