Baby Friendly Hospital

V březnu 2006 byl Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje udělen statut Baby Friendly Hospital – Nemocnice přátelská dětem.

Statut BFH je na celém světě udělován nemocnicím, jejichž novorozenecké oddělení splní jednotná kritéria, která jsou dána WHO a fondem UNICEF pro podporu kojení.

„Kojení je nenahraditelný způsob poskytování potravy dítěti, který je ideální pro růst a vývoj a má jedinečný vliv na somatické a psychické zdraví dítěte a matky“ – těmito slovy začíná jeden ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace – „Ochrana, prosazování a podpora kojení“. Obsahem této celosvětové iniciativy je plnění deseti kroků k úspěšnému kojení, s cílem zvýšit počet plně kojených dětí.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje se zapojila do programu pod záštitou UNICEF. Jde o zajištění zdravého vývoje novorozenců a to především díky propagaci kojení a správné výživy v ranném věku dítěte. Program se snaží podchytit vývoj dítěte již v prenatálním věku, hlavní úsilí je zaměřeno na období ihned po narození dítěte a pokračuje i po propuštění matky s dítětem z nemocnice domů.

Naše novorozenecké oddělení se zapojilo do programu po přestěhování do nových prostor v roce 2002. Začali jsme praktikovat systém rooming-in, kdy je dítě s matkou 24 hodin denně. Veškerý personál postupně absolvoval odborné školení na našem oddělení i v Thomayerově nemocnici v Praze, která získala v naší republice tento titul jako první a funguje jako koordinační centrum pro udělování BFH u nás. Po doplnění potřebných teoretických znalostí v oboru laktace jsme zaváděli nové poznatky do praxe. Vypracovali jsme strategii přístupu ke kojení, zavedli předporodní kurzy pro rodičky a jejich partnery, kde se kromě jiného dovídají o významu kojení, umožňujeme přiložení dítěte k prsu co nejdříve po porodu, kojení dle přání dítěte, nikoli dle předem stanoveného harmonogramu, zacvičujeme maminky v různých technikách kojení, odbourali jsme dudlíky, dokrmování dítěte atd.

Na první pohled to vypadá velice jednoduše, ale praxe byla jiná. Největším problémem bylo přesvědčit nejdříve personál oddělení a poté samozřejmě maminky, že není potřeba dítě první dny, než se rozběhne laktace, dokrmovat a ani odbourávání dudlíků nebylo jednoduché. Nakonec se vše povedlo a dnes můžeme směle říci, že plníme všech deset kroků k úspěšnému kojení a že jsme zvládli všechna kritéria požadovaná WHO a UNICEF. To jsme prokázali v březnu 2006 při závěrečném hodnocení, kde jsme úspěšně obstáli při zkoušení prováděném dle náročných mezinárodních kritérií Světové zdravotnické organizace.

Získání titulu je pro nemocnici samozřejmě zaslouženým oceněním práce lékařů a sester. V centru naší pozornosti jsou však i nadále matka a dítě.

Ve Středočeském kraji jsme ocenění získali jako třetí (Kladno 1993, Mladá Boleslav 2002). Získání titulu nás zavazuje k dalšímu zlepšování naší péče o novorozence tak, abychom za pět let ocenění opět obhájili.

Závěrem pro zajímavost – v roce 1993 jsme při propuštění z oddělení měli 83 % kojících matek, dnes je to 95 – 98 %. Další věc, která nás těší je to, že matka, která dokonale zvládne techniku kojení na novorozeneckém oddělení, vydrží s plným kojením podstatně déle, než tomu bylo před několika lety.
A za to patří moje veliké DÍKY všem sestřičkám na oddělení, protože je to hlavně jejich zásluha.

BFH

Dolní navigace