Přeskočit na obsah

V novém se začne dříve

19. 12. 2022

  • Stavba centrálního příjmu a přístavba pavilonu chirurgie v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov nadále pokračuje podle harmonogramu. Oproti původnímu plánu však bylo rozhodnuto, že se jednotlivé provozy otevřou po částech. Díky rozdělení akce na jednotlivé fáze totiž budou pacienti moci využívat služby dříve, než dojde ke kompletnímu zprovoznění celého objektu. S dokončením první části se tak počítá již do konce příštího roku, kompletně hotovo pak bude do konce roku 2024.
  • Celá akce stavby centrálního příjmu a přístavby pavilonu chirurgie je tak nově rozdělena na tři fáze. „Za Středočeský kraj vítám a zcela podporuji záměr nemocnice k postupnému zpřístupňování jednotlivých částí nového pavilonu pacientům. Samozřejmě při plánování rozfázování této akce byl kladen zejména důraz na bezpečí a pohodlí pacientů, aby zásadně nepocítili, že stavba nadále pokračuje. Samotná budova bude při zprovoznění první části již dokončena a my tak při otevírání jednotlivých provozů budeme postupovat po jednotlivých podlažích, kdy již bude docházet pouze k úpravám a vybavení interiérů,“ vysvětluje středočeský náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.
  • Zprovoznění centrálního příjmu a přístavby pavilonu chirurgie (fáze): 
  • fáze – bude do provozu uvedena část 2PP – 2NP – radiologie, centrální příjem, ambulantní trakt a oddělení ortopedie včetně spojovacího nadzemního krčku do pavilonu interny a centrálního vstupního pavilonu mezi pavilony interny a chirurgie – do konce roku 2023
  • fáze – bude do provozu uvedeno 3NP – oddělení chirurgie – první polovina roku 2024
  • fáze – bude do provozu uvedeno 4NP a 5NP – multioborová jednotka intenzivní péče chirurgických oborů a oddělení ORL – do konce roku 2024
  • Rozhodnutí o zprovozněních centrálního příjmu po jednotlivých fázích nemá vliv na finální termín dokončení stavby nebo na jeho cenu. „Po pečlivém společném uvážení vedení nemocnice, zhotovitele stavby a projektanta došlo k rozhodnutí, že stavba bude kolaudována a uváděna do provozu po částech. Toto rozhodnutí bylo učiněno po zralé úvaze s přihlédnutím na jeho výhody, které spočívají zejména v udržení nemocničního chodu a pro výhody při výstavbě,“ potvrzuje technický ředitel benešovské nemocnice Jan Kolbaba.
  • Projekt se provádí v režimu DESIGN & BUILD, tedy vítěz zajistil projektovou dokumentaci. Předpokládané celkové náklady (stavba a vybavení) jsou 587 milionů korun, přičemž se aktuálně jedná o největší investiční akci Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví, která je financována z úvěru Evropské investiční banky.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl