Přeskočit na obsah

Nemocnice Benešov získala druhé místo v soutěži o nejlepší připravovaný energetický projekt roku 2023 (EPC)

1. 2. 2024

Hledání možnosti úspor a optimalizace na poli energetiky je pro nemocnici dlouhodobě velmi důležitá. „Byli jsme velmi pečliví, a proto jsme velmi úspěšní,“ uvedl MUDr. Roman Mrva předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

U takzvaných EPC projektů je příprava a pečlivost ve zpracování vstupních informací do formy projektové dokumentace velmi důležitá, jelikož se již zde rozhoduje o konečné výši dosažených úspor. „Měli jsme ucelenou představu o možnosti úsporných opatření, z ní vzešly podklady pro projektovou dokumentaci a výsledek se dostavil,“ poznamenal MUDr. Roman Mrva.

„Rozhodli jsme se pro realizaci většího a uceleného projektu a hledali jsme možnosti jeho financování. Středočeský kraj přišel s návrhem využít možnosti, jak takovýto projekt financovat pomocí tzv. EPC (Energy Performance Contracting) projektu, kdy zákazník splácí projekt až z vytvořených úspor. Dodavatel EPC energetické služby je smluvně zaručen ohledně garance výše úspor, a tedy i návratnosti vložené investice, což z EPC činí velmi žádaný produkt v oblasti energetického poradenství. Jsme velice rádi že se naše práce i práce krajských úředníků vyplatila,“ uvedl MUDr. Roman Mrva.

Asociace poskytovatelů energetických služeb vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku letos již po třinácté. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a třetí příčku obsadila hanácká metropole Olomouc. Čestné uznání bylo přiznáno za již druhý energeticky úsporný projekt, který vzniká v Hustopečích.

Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 je nyní realizován v 22 objektech města Havířova. Odborná porota ve složení Jan Kozák (MPO), Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka) a Martin Sedlák (MŽP a Svaz moderní energetiky) ocenila na dosud investičně největším městském projektu EPC na Moravě především jeho komplexnost. Náklady na realizaci energeticky úsporných opatření činí 151 ml. korun, ale roční úspory představují 14,6 mil. korun ročně. Ty má navíc město smluvně garantováno po dobu deseti let poskytovatelem. Projekt může posloužit za vzor, jak modernizovat budovy a snižovat jejich spotřebu energie, navíc s ekologickým přínosem, i dalším městům a obcím.

„Vnímám, že náš projekt je výjimečný hned v několika ohledech: rozsahem a výší investice do modernizace, komplexností, důrazem na OZE a chytré technologie. Navíc se díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) investice téměř beze zbytku splatí z budoucích úspor, které činí 44 % stávající spotřeby,” pochvaluje si primátor města Josef Bělica.     

Podobný rozsah investice má i energeticky úsporný projekt pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, který v letošní soutěži obsadil druhé místo. I tady je kladen důraz na komplexnost, využití odpadního tepla a fotovoltaiku, která je zde naplánována s výkonem 450 kWp. Díky tomu se spotřeba energie sníží o čtvrtinu. Na realizaci naváže důsledný energetický management, který u projektů EPC úspory ještě navyšuje.

„Metoda EPC pro nás byla jasná volba. Díky ní jsme mohli žádat o finanční podporu na přípravu a na celý projekt budeme mít jednoho smluvního partnera, který bude mít navíc stejný cíl jako my, tedy dosažení smluvně garantované úspory. Věříme, že změny ocení i pacienti a zaměstnanci, součástí je kvalitnější LED osvětlení a systém automatické regulace teploty v jednotlivých místnostech (IRC), tak aby nikde nebyla zima, ale ani se zbytečně nepřetápělo. Součástí projektu je také úspora vody, což při dnešních cenách není vůbec zanedbatelná částka,“ vysvětluje MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva a ředitel nemocnice.

20240124_142350 Soutěž 2.místo nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023

Ocenění převzal technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba 

Třetí příčku obsadil EPC projekt, který intenzivně připravuje město Olomouc. Jeho cílem je za necelých 40 mil. korun modernizovat 12 základních škol, tak aby spotřeba energií klesla ročně nejméně o 3 mil. korun. Počítají zde s opravou střešních konstrukcí, instalací FVE, modernizací vytápění a osvětlení, zavedením systému IRC a úspornými opatřeními na vodě.

Velkou motivací pro realizaci projektů energetických úspor jsou samozřejmě nynější vysoké ceny elektřiny a zemního plynu, ale například i podpora Národní rozvojové banky. Ta díky programu ELENA hradila až 90 % nákladů na přípravu projektu, který se bez pomoci poradenské firmy neobejde. Loňská tranše ve výši 60 mil. korun vygenerovala 18 nových EPC projektů a podle administrátorů dotační podpory může přinést investice do energeticky úsporných projektů v hodnotě až 2 mld. korun.

„Zájem o úspory energie a projekty řešené metodou EPC meziročně roste, a to je dobře! Tento obchodní model totiž zadavatelům usnadňuje realizaci potřebných investic s minimem rizik a poskytuje jim především jistotu, že peníze investované do úsporných opatření budou investovány do správných opatření a budou generovat úspory minimálně v té výši, jaká je ve smlouvě s poskytovatelem služeb. Mnohá města, kraje ale i státní organizace si uvědomují stále ve větší míře, že je to pro ně výhodné.“ dodává Radim Kohoutek, výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb.

O EPC

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 3 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno 275 projektů za celkem 4,7 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,7 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2022 téměř 390 mil. korun. Vzhledem k nárůstu velkých EPC projektů se očekává, že úspora v roce 2023 bude nejméně o dvacet procent vyšší.  Nejcitovanějšími projekty jsou aktuálně realizace v Českém statistickém úřadu Praha, psychiatrických nemocnicích v Bohnicích a v Kosmonosech, v Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete na www.energetickesluzby.com

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je zájmovým spolkem právnických osob založeným v říjnu roku 2010. V současné době má 32 členů. Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Více na www.apes.cz

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl