Přeskočit na obsah

Naše nemocnice opět obhájila akreditaci. Zaručuje kvalitu poskytované péče

22. 11. 2023

V předchozích letech se Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov stala opakovaně akreditovaným zdravotnickým zařízením. Jelikož akreditační certifikát má platnost 3 roky, letos ve dnech 24.- 25.10.2023 opět v nemocnici proběhlo šetření, aby svoji certifikaci, která je znakem kvality zdravotnického zařízení, obhájila. A to se dle zkušební komise znovu podařilo.

Akreditační šetření zahrnuje hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Spojená akreditační komise, která toto hodnocení vystavuje a kontroluje, udělila nemocnici certifikaci do 24.10. 2026. Tímto je oceněna snaha managementu i pracovníků nemocnice o neustále zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů.

„Chtěl bych za získání certifikátu poděkovat všem zaměstnanců nemocnice. Jejich každodenní práce, kterou v nemocnici vykonávají pro pacienty velmi dobře, a to i dle názoru akreditační komise, si velice vážím. Výsledkem je ocenění komise, která až na pár věcných připomínek neshledala v naší práci a přístupu pochybení. Komise rozhodla, aby naší nemocnici byla opět na další tři roky akreditace udělena,“ poděkoval zaměstnancům benešovské nemocnice ředitel MUDr. Roman Mrva.

Získání akreditace odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe.

Obdržením osvědčení určitě proces udržování a zvyšování kvality poskytované péče nekončí. Musí být trvale rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice za 3 další roky akreditaci opět obhájila.

Akreditace 2023

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl