Přeskočit na obsah

Naše ambulance obezitologie funguje rok a má téměř 150 klientů. Lékaři připomínají zdravotní rizika spojená s obezitou.

26. 3. 2024

Ohlédnutí za více než rokem fungování ambulance obezitologie

Lékař MUDr. Marek Exenberger se věnuje pacientům, kterým není lhostejná jejich nadváha, už rok a půl v ambulanci obezitologie a jeho výsledky jsou takové, že veliká část pacientů je hubenější a zdravější.

Možná je to i tím, že umí pacienty dobře motivovat a „nabudit“. Je lékařem, psychologem i „trenérem“ v jedné osobě. „Když někdo odchází a slyším zpětnou vazbu, jak je namotivovaný, tak to mě těší,“ říká MUDr. Marek Exenberger.

Kartotéka jeho ambulance čítá téměř 150 lidí, kteří ji navštívili od června 2022, kdy byla obezitologie otevřena. Dle neveřejných statistik je úspešnost již přes 80 %, s přihlédnutím i k novým pacientům, kteří nastoupili do ambulance recentně. „Každý hubne, někdo rychleji, někdo pomaleji, ale nutno se soustředit na finální cíl. Nárůst hmotnosti trval často několik let a minimálně řadu měsíců to potrvá, než se dostaví první signifikantní výsledky, jelikož zde nenabízíme těžké redukční diety, které jsou neudržitelné, ale edukaci stran zdravé životosprávy a dalších doporučení,“ uvedl lékař.

„Když jsem ambulanci otevřel, žádné očekávání jsem ani neměl. Pustil jsem se do toho na plný výkon a výsledky mě přesvědčily, že to má smysl. Hlavně to, že obezitologie je v podstatě preventivní medicína. Když někdo přijde ve stadiu normotenze, normoglykémie apod., tak se dá včasnou intervencí takový stav udržet výrazně delší dobu. Na druhé straně bez intervence by to tak za deset let být nemuselo,“ upozornil lékař.

Kdo ambulanci vyhledává

Ambulanci navštěvují jednotlivci, ale i dvojice, dokonce i manželé. Podle lékaře je to lepší než individuální hubnutí, protože se navzájem motivují a v těžších chvílích i podrží. „Ale stejně člověk vždycky musí chtít sám. Každý lékař může pacienta odeslat do naší ambulance, ale pacient sám se musí objednat, mít vůli se rozhodnout, že jde do toho,“ uvedl lékař. Pak je tedy motivace dostatečná k dosažení úspěchu, ale bude ještě rozhodně nutná velká dávka disciplíny a konzistence.

Nejčastějšími pacienty ambulance jsou tedy pacienti se zájmem o udržení co nejdelší doby v plném zdraví a pak také diabetici, hypertonici a obecně interní pacienti, dále lidé před plánovanou ortopedickou operací.

Věkové rozpětí v širším pojetí dle statistik je 18 až 75 let. Ale v užším pojetí to jsou především pacienti mezi 50 a 60 lety s váhou kolem 150 kilogramů a víc.

Indikace k přijetí do ambulance obezitologie je, pokud má člověk Body Mass Index, známý jako BMI, více než třicet. „Ale jelikož jsem uvedl, že je to zejména preventivní medicína, tak sem docházejí také lidé s nižším BMI, kteří ale mají několik měsíců či let narůstající tendenci vzestupu hmotnosti k BMI nad 30 a výše. Je lepší problematiku nadváhy a obezity řešit preventivně než pak léčit obezitu,“ poznamenal obezitolog.

A jak vstupní vyšetření probíhá? S pacientem udělá lékař nejprve pohovor, podrobnou edukaci a pak ho odkáže na nemocniční nutriční terapeutky. Tam se nastaví individuální jídelníček. Za měsíc od počátku dodržování jídelníčku a dalších doporučení přijde pacient na kontrolu. Dle výsledku se nastaví další postup, který může být nadále konzervativní, tedy na základě úpravy životosprávy, nebo se již přistoupí k nasazení farmakoterapie. V tuto chvíli je nejpoužívanějším přípravkem lék Saxenda.

Co je přípravek Saxenda

Přípravek Saxenda je léčivý přípravek sloužící k dosažení úbytku hmotnosti, který obsahuje léčivou látku liraglutid. Je podobný přirozeně se vyskytujícímu hormonu zvanému peptid podobný glukagonu 1 (GLP-1), který se po jídle uvolňuje ze střev. Přípravek Saxenda působí na receptory v mozku, které ovlivňují chuť k jídlu, a způsobuje, že se člověk cítí nasycenější a méně hladový(á). Tak může pomoci pacientovi jíst méně a zredukovat tělesnou hmotnost.

„S tímto lékem, který má minimum nežádoucích účinků, protože má možnost upravit dávkovací schéma na míru pacientovi, máme dobré zkušenosti jak my, tak pacienti,“ řekl lékař.

Redukční diety nefungují

Dalším problémem obezitologie jsou drastické redukční diety, které lidé zkoušejí vlivem komerce, ale marně. „Chodí ke mně lidé s tím, že drželi jakousi dietu, která vůbec nefunguje, například u ketodiety zhubli sice za dva měsíce patnáct kilo, ale pak si váhu nedokázali udržet, protože tělo hladovělo, a tak se vrátili ke svému původnímu stravování a váha vyletěla ještě výš, než byla původní,“ upozornil lékař s tím, že specifické diety by měly být dělány s rozumem pod odborným dozorem. Redukovat hmotnost totiž neznamená hladovět.

Pacientovi vždy lékař optimalizuje režim na míru. „Nemám jednotný postup u všech pacientů, ale vždycky se ptám na zaměstnání, abych věděl, jestli má směnný provoz, jak mu upravit jídelníček, životosprávu, pohybovou aktivitu. Když je někdo nemocný, ptám se, jaké užívá léky, abych věděl, s čím mám počítat, že to bude zřejmě těžší. Nebo zda prodělal nějaký operační výkon, jak nastavit pohybovou aktivitu,“ přiblížil lékař.

„Nikdy mi nikdo neřekl, že by se veškerá doporučení a daný postup nedal vůbec zvládnout. Ani nemusejí číst etikety v obchodě nebo vyhledávat recepty. Dostanou propracovaný jídelníček, kde mají na výběr varianty jídel. Zpočátku jim jen doporučíme, aby si koupili kuchyňskou váhu. Neříkám, že si budou do konce života vážit porce, ale dostanou to do oka, naučí se o stravování uvažovat,“ vysvětlil MUDr. Marek Exenberger s tím, že v nemocnici je mu nápomocný celý tým od nutričních terapeutek po psycholožku. „A tedy také touto cestou bych poděkoval za spolupráci našemu týmu nutričních terapeutek, paní Bc. Martině Srbové, Bc. Nikole Jirovské a paní doktorce PhDr. Ireně Lesové.“

Podle MUDr. Marka Exenbergera dnes lidé více dbají na zdravý životní styl. „V současné době se v populaci šíří trend zdravého stylu života díky médiím, především sociálním sítím, které před dvaceti lety ještě nebyly tak masivní. Vidíme dnes všude zdravé profily, reklamu a propagaci zdravého životního stylu. Lidé si toho více všímají a to je skvělé,“ dodal lékař.

...

Naši lékaři o obezitě

  • MUDr. Kateřina Hlaváčková, primářka gynekologicko-porodnického oddělení

Obezita je vážný problém a setkává se s ní samozřejmě i gynekolog, a to například už v rámci poruch cyklu u adolescentních pacientek. Je to stav, který komplikuje operační terén u gynekologických pacientek a zároveň způsobuje nemalé komplikace v těhotenství a při porodu, ať se jedná o vyšší riziko hypertenze (vysoký krevní tlak), těhotenské cukrovky, či preeklampsie. Už první riziko obezity je problém otěhotnět, roste také možnost potratů či předčasných porodů. Pokud žena plánuje miminko, měla by redukci váhy řešit ještě před otěhotněním.

  • MUDr. Alžběta Kubalíková, lékařka ORL

V ORL ambulanci se čím dál častěji potkáváme s pacienty s nadváhou nebo obezitou. Velmi často se jedná o pacienty spánkové laboratoře, kteří přichází pro chrápání, poruchy dýchání během spánku a nadměrnou denní únavu. Ve vysokém procentu se u takových pacientů prokáže spánková apnoe, která s sebou přináší výrazná rizika související s přetížením kardiovaskulárního systému, jako je infarkt myokardu, arteriální hypertenze, srdeční selhání apod. Takovým pacientům nabízíme možnost přetlakové terapie a doporučujeme redukci hmotnosti. Účinnost chirurgické léčby chrápání a spánkové apnoe se stoupajícím BMI výrazně klesá, až selhává.

  • MUDr. Romana Richterová, lékařka urologie

Obezitu můžeme považovat především za civilizační chorobu, která je do velké míry závislá na životním stylu a dietních návycích. Soudí se, že obezita zvyšuje riziko nádorů ledvin asi o 30 %, což je poměrně významné procento. Stejně tak jsou některé dietní návyky a neaktivní životní styl považovány za jeden z možných rizikových faktorů u nádoru prostaty. Obezita může vést i ke vzniku takzvané urolithiasy - kamenů v močových cestách. Může komplikovat i případnou lékařskou či ošetřovatelskou péči a léčbu pacientů. Například některé nástroje nemusí přes silnou tukovou podkožní vrstvu dosáhnout k cílovému orgánu. Mluvím zejména o tzv. PEKu, kdy přes punkční kanál odstraňujeme kámen z ledviny. Může se stát, že nástroj k ledvině vůbec nedosáhne. Musíme pacienta odmítnout s tím, že nejdříve musí zredukovat svoji nadměrnou hmotnost. Dalším problémem je manipulace s obézním pacientem. Představte si, že máte 120 kg, ležíte na operačním stole ovlivněn narkózou, jste po operačním zákroku a máte se přesunout do lůžka. Často je k tomu potřeba 3 až 5 lidí ze zdravotnického personálu, aby přesun proběhl tak, jak má, a nehrozilo vytažení drénu či katetru, které jsou nutné k následné monitoraci pacienta.

  • MUDr. Tereza Didičová, diabetoložka

Jsem velmi ráda, že si připomínáme Mezinárodní den obezity. Ten diabetologové vnímají jako výbornou možnost rozšířit povědomí o jedné nejčastější a nejzrádnější populační nemoci - diabetes mellitus 2. typu. V patogenezi diabetu 2. typu hraje tuková tkáň velkou úlohu, tuk je patologicky nakumulován zejména v abdominální (břišní) oblasti a postihuje útrobní orgány a cévní systém. Tento ektopicky nashromážděný tuk je silně metabolicky aktivní a způsobuje tak další onemocnění především kardiovaskulární komplikace. Diabetologové vládnou medikamenty, které dopomáhají v boji s obezitou, tedy léky z kategorie inkretinových analog. V brzké době očekáváme novinku na tomto poli Twinkretin, který zaručí zamezení ukládání tuku právě v ektopických „nechtěných oblastech". To bude znamenat jistou revoluci vůči obezitě, a tedy i vůči vzniku a progresi populačních onemocnění.

  • MUDr. Jakub Holešovský, ortoped

Obezita spolu s dalšími civilizačními chorobami představuje významnou příčinu řady onemocnění pohybového aparátu. Vysoká hmotnost zvyšuje mechanickou zátěž na pohybový aparát a způsobuje jeho rychlejší opotřebení. Tato spojitost je pozorována zejména u kloubů dolních končetin, tedy kyčlí, kolenou a hlezenních kloubů. Obezita kromě toho působí nepříznivě na pohybový aparát i metabolickou cestou a způsobuje poruchu metabolismu chrupavky, svalů a dalších tkání. Udržování přiměřené hmotnosti je tak vhodné nejenom v rámci prevence onemocnění a úrazů pohybového aparátu, ale také před případným operačním výkonem. Obezita přináší totiž řadu komplikací i v tomto ohledu od technicky složitějšího terénu pro operování, přes komplikace při ošetřování v pooperačním období až po poruchy hojení. Důležité je zmínit, že se počítá opravdu každý kilogram. Statisticky totiž bylo prokázáno, že i redukce pouhých několika kilogramů hmotnosti významně prospívá pohybovému aparátu. Pro nás i pro naše pacienty se tak počítá opravdu každý kilogram hmotnosti, a to směrem dolů i nahoru.

  • MUDr. Marie Mrvová, primářka Komplexního rehabilitačního centra

Vedle mnoha dalších zdravotních rizik je obezita jeden z významných faktorů, které urychlují opotřebení a rozvoj degenerativních změn kloubů - tzv. artrózy. Týká se to hlavně staticky zatížených kloubů - kolen, kyčlí, hlezen a meziobratlových kloubů páteře a také meziobratlových plotének. Nosit nadbytečné kilogramy je značná námaha, přetížené a opotřebené tělo při pohybu bolí, a tak obézní lidé pak často omezují svůj pohyb jen na to, co je pro ně opravdu nezbytné. Pohyb jako přirozenou potřebu našeho těla a i další své potřeby pak nahrazují pro ně nejsnadněji dostupným potěšením - jídlem. Situace se věkem zhoršuje. Ve stáří nebo v případě upoutání na lůžko omezeně pohyblivý obézní člověk se pak stává také příčinou značného přetížení kloubů pečujících osob a personálu sociálních zařízení a nemocnic.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl