Přeskočit na obsah

Arteterapeutický program

  • Arteterapie je terapie uměním, která vede k podnícení tvořivosti. Cílem může být např. udržování schopností, rozvoj dovedností, cvičení jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy, cvičení paměti, orientace v čase a prostoru, podpora individuálních zájmů, sociálních kontaktů atd.
  • Stanovení cíle arteterapie se odvíjí většinou od diagnózy klienta a jeho osobních a volnočasových zájmů. Arteterapie je rovněž součástí týmové práce na oddělení, neboť je nutné terapii vždy sladit s organizační strukturou pracoviště a potřebami klientů.
  • Cílem tvoření se seniory v arteterapii je nejenom cvičení paměti a jemné motoriky, ale i snaha vytvořit výrobky, které mohou být užitečné.
  • S klienty v rámci arteterapie tvoříme výrobky, které si mohou odnést domů a obdarovat jimi své blízké.
  • Arteterapeutický program pro klienty probíhá pondělí, úterý, pátek – na oddělení v přízemí, ve středu a ve čtvrtek na oddělení v 2. patře.
  • Dále pravidelně připravujeme také měsíční tematická sezení, která se vztahují k ročním obdobím či svátkům.

 

arteterapie arteterapie2

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl