Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Žádáme návštěvy o dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel!

Důrazně upozorňujeme návštěvy pacientů, aby dodržovaly bezpečnostní a hygienická pravidla a omezení v naší nemocnici a chovaly se slušně. Stává se, že si návštěvy nekryjí nos a ústa rouškou, nebo se ani nenahlásí na sesterně, kde jim musí být změřena tělesná teplota, a pohybují se volně po oddělení. Personál je dokonce častován vulgarismy, například při vykázání návštěvy, pokud jí je naměřena teplota vyšší než 37 °C. Sestřičky a lékaři se snaží vyjít všem vstříc, nosí ochranné pomůcky, jejich práce je náročná, a tak si určitě nezaslouží neslušné chování. Pokud by se takové situace opakovaly, jsme nuceni o vzniklé situaci informovat Policii ČR a Krajskou hygienickou stanici s možností opětovně nemocnici pro návštěvy uzavřít.

Nařízení ředitele č.13-2020