Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vyjádření předsedy představenstva nemocnice

Vážení pacienti, vážení kolegové,

dovoluji si napsat vyjádření a postoj k politováníhodné události, která se odehrála včera v čekárně chirurgické ambulance. Je prezentována a živě komentována na sociálních sítích.

Uvádím záležitost na pravou míru a možná otevřu oči někomu, koho do teď ani nenapadlo, co a jak musí dnes a denně řešit zdravotnický personál nejen v naší nemocnici.

Pacientka vyššího věku byla standardně vyšetřena, ošetřena a její zdravotní stav nevyžadoval pobyt v nemocnici, ani další akutní vyšetření.

Tedy skončil proces, za který plně odpovídá nemocnice a pacientka se tedy mohla vrátit zpět do svého domova.

Nemocnice nemá žádnou vlastní sanitní přepravu pacientů. Nemocnice není zodpovědná za žádný transport pacientů.

Transport pacientky zpět domů byl požadován prostřednictvím dopravní zdravotní služby Falck, se kterou mají v našem regionu zdravotní pojišťovny smlouvu.

Pacientka čekala na převoz touto dopravní službou do domácí péče a na její převzetí rodinou. Dopravně-zdravotní služba Falck byla opakovaně a důrazně urgována naším personálem.

Pacientka byla pro ni pohodlně umístěna na lehátko a byla neustále pod kontrolou našeho zdravotnického personálu (včetně bezzáznamového kamerového systému). Z provozně technických důvodů ji nešlo nechat v ordinaci, protože by tímto byla zablokována pro ošetřování dalších mnoha čekajících pacientů.

Snad díky opakované urgenci našeho empatického a již téměř zoufalého personálu se dostavili pracovníci dopravně-zdravotní služby Falck a pacientku odvezli. Avšak jen na chvíli. Dle jejich vyjádření, nešlo pacientku umístit domů a předat ji příbuzným.

Paní neměla klíče od bytu a příbuzným se nikdo nedovolal, tak ji přivezli zpět do nemocnice, kde bohužel musela čekat další čas, opět s péčí a kontrolou personálem nemocnice, než byla po 6ti hodinách konečně dopravně-zdravotní službou Falck znovu odvezena a předána příbuzným.

Náš personál se celou dobu opakovaně pokoušel spojit s příbuznými pacientky, bohužel dlouhou dobu bezvýsledně.

V poskytování zdravotní a lékařské péče, ani ve snaze vrátit starou paní domů, jsme zcela jednoznačně nepochybili.

Transport z domova do nemocnice a naopak není odpovědností personálu nemocnice. Dopravu zajišťuje rodina, nebo partner zdravotní pojišťovny pacienta, (soukromý subjekt dopravní zdravotní služby). Tato, v případě diskutovaném na sociálních sítích, výrazně selhala. V případě stížnosti tuto událost musí klient – pacientka řešit se svou zdravotní pojišťovnou a s touto dopravní službou.

 

Předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

MUDr. Roman Mrva