Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vyjádření nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Vážení,

v souvislosti s událostí z konce minulého týdne, kdy byla nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov obviněna z údajného pochybení ve vztahu k jedné pacientce, včera dne 17. 6. 2019 zástupci vedení nemocnice navštívili tuto pacientku a její rodinu.

Jak pacientka a rodina pacientky, tak zástupci nemocnice si vzájemně upřesnili a objasnili všechny události. Bylo konstatováno, že v této v záležitosti je na sociálních sítích a v mediích uváděno mnoho nepřesností a polopravd. Rodina velice ocenila otevřenost a přístup nemocnice ve vysvětlení a řešení situace. Nemocnice ocenila vstřícný přístup rodiny a pacientky.

Na závěr bylo společně konstatováno, že mezi pacientkou a její rodinou na jedné straně a nemocnicí na straně druhé, nejsou v této věci žádné problémy či nejasnosti, a že celá situace je velmi nešťastná, a na sociálních sítích je komunikována zkresleně a nezakládá se na pravdě. Navíc bylo řečeno, že se rodině pacientky, ani nemocnici nelíbí a nesouhlasí s tím, jak je celá záležitost věc prezentována a komentována na sociálních sítích.

Také se hovořilo o tom, zda touto nešťastnou prezentací a tímto skutkem (fotografie pacientky v nemocničním zařízení) na facebooku uživatelky obabi demedoo, která fotografii údajně pořídila a zveřejnila, nebyl porušen zákon o GDPR či další zákony a předpisy.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov