Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Výběrové řízení: Vedoucí lékař interní MOJIP

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ LÉKAŘ INTERNÍ MULTIOBOROVÉ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

Kvalifikační požadavky:

 • odborná způsobilost – vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, v oborech interních, anesteziologie a intenzivní medicína, urgentní medicína či zvláštní specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicína
 • členství v ČLK, výhodou platná licence ČLK pro výkon pozice primáře a vedoucího lékaře v některém z výše uvedených oborů
 • minimálně 5 let praxe v některém z výše uvedených oborů
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost
 • výborné komunikační a organizační dovednosti
 • nadstandardní uživatelská práce s počítačem – programy MS Office

 

Nabízíme:

 • nadstandardní finanční ohodnocení (fixní a variabilní část)
 • špičkové moderní pracoviště (kompletní rekonstrukce v roce 2018)
 • práci na akreditovaném pracovišti
 • zázemí stabilní společnosti
 • týden dovolené nad rámec ZP
 • příspěvek na penzijní připojištění po 1 roce zaměstnání
 • dotované podnikové stravování
 • zvýhodněné podnikové jesle
 • další firemní benefity

 

K přihlášce je třeba připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 30. 9. 2019 na adresu: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 01 Benešov.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení na pozici vedoucí lékař interní multioborové jednotky intenzivní péče – neotvírat“

Výběrové řízení Vedoucí lékař interní MOJIP