Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Úprava návštěvní doby od 15. 3. 2022

ÚPRAVA NÁVŠTĚVNÍ DOBY V NEMOCNICI RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV

Návštěvy na lůžkových odděleních nemocnice jsou od 15. 3. 2022 povoleny denně od 13 do 16 hodin.

Návštěvy na oddělení lůžkové rehabilitace jsou povoleny denně od 15 do 17 hodin.

Povoluje se návštěva maximálně 2 osob u jednoho pacienta.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 a vyšší, s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, a při vstupu na oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou.

  • Návštěvy na lůžkách intenzivní péče (ARO, MOJIP) mohou být upraveny v souladu s provozními řády těchto oddělení.
  • Návštěvy na izolačních (infekčních) lůžkách jsou zakázány.

 

Nařízení ředitele úprava návštěvní doby 15. 3. 2022