Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Povolení návštěv od 17. 5. 2021 s omezením

S odkazem na mimořádné opatření č.114597/2021-2 ze dne 11.5.2021 se s platností od 17. 5. 2021 upravují návštěvy tak, že osoba navštěvující pacienta splní jednu z následujících podmínek:

a) absolvuje 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (na oddělení zajišťovat nebudeme, funguje odběrový box)

b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

  • osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek FFP2, KN 95 (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, povoluje se přítomnost třetí osoby při porodu za podmínek:
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta (viz výše).

 

Nařízení ředitele návštěvy od 17.5.2021