Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Opravujeme vozovky v areálu

V areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie proběhne rekonstrukce komunikací. Bude se jednat o hlavní příjezdovou silnici (ulice K Nemocnici) a komunikaci od gynekologického pavilonu k pavilonu nové interny. „Rekonstrukce je realizována z důvodu havarijního stavu obou vozovek. Tato akce s sebou přináší některá dílčí omezení dopravy a odstavných ploch v areálu nemocnice, ovšem oprava komunikací je velmi nutná,“ uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

od pátku 6. 12. od 7:00 hodin proběhne frézování vozovky, v sobotu a v neděli (7. a 8. 12.) ruční dobourání asfaltu okolo revizních šachet a oprava šachet a obrubníků, v pondělí a v úterý (9. a 10. 12.) je naplánována pokládka asfaltu. Upozorňujeme, že po oba dva všední dny se úplně uzavře velké parkoviště pod budovou ředitelství, a také nebude průjezdná silnice od gynekologie k interně (od 7:00 do 13:00 hodin). Od 11. 12. už bude provoz bez jakýchkoliv omezení. „V průběhu celé akce otevřeme zadní bránu v areálu u kotelny a k dispozici bude dostatečný počet pracovníků, kteří budou řídit provoz tak, aby i přes rekonstrukční práce byl provoz co možná nejvíce plynulý,“ dodal PhDr. Jan Kolbaba.