Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Od soboty 12. března jsou opět povolené návštěvy

Návštěvy na lůžkových odděleních nemocnice jsou od 12. 3. 2022 povoleny denně od 13 do 16 hodin. Povoluje se návštěva maximálně 2 osob u jednoho pacienta za podmínek, že osoba:

a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní testna přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží platný certifikát o provedeném očkování (po 2. dávce platnost 9 měsíců, po 3. dávce neomezeně), za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

 

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 a vyšší, s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, a při vstupu na oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou.

  • Návštěvy na lůžkách intenzivní péče (ARO, MOJIP) mohou být upraveny v souladu s provozními řády těchto oddělení.
  • Návštěvy na izolačních (infekčních) lůžkách jsou zakázány.

 

Výjimka na oddělení rehabilitace – návštěvní doba je od 15:00 do 17:00 hod.

 

Nařízení ředitele „povolení návštěv“