Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Návštěvní hodiny jsou od 11. 5. 2022 opět povoleny v běžném režimu

Od 11. 5. 2022 se ruší platnost Nařízení ředitele č. 4/2022 o úpravě návštěvní doby v naší nemocnici. Návštěvní hodiny jsou v souladu s Vnitřním řádem a IS s hospitalizací povoleny denně od 13 do 20 hodin. Návštěvy na ARO a MOJIP je možné upravit v souladu s Provozním řádem daného oddělení, návštěvy na izolačních pokojích jsou zakázány. Návštěvy nemusí nosit respirátory.