Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Cvičení hasičů v naší nemocnici

Ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 17 hodin v areálu naší nemocnice pořádal cvičení Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – Územní odbor Benešov.  Hasiči si vyzkoušeli postupy při výskytu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN). Naše nemocnice na toto téma pořádá ve spolupráci se složkami IZS 5. listopadu odbornou konferenci  v hotelu Benica v Benešově. Více na https://www.hospital-bn.cz/odborna-konference-vnn-2019/