Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vážení kolegové, spoluobčané, partneři,

Vážení kolegové, spoluobčané, partneři,

vzhledem k tomu, že jsme aktuálně jedním z regionů s největším počtem pozitivních, bohužel i nemocných a námi hospitalizovaných pacientů s projevy infekčního onemocnění COVID-19 ve středních Čechách a vzhledem ke skutečnosti, že jsou samozřejmě nadále hospitalizováni i neinfekční pacienti, museli jsme v zájmu bezpečného zvládnutí situace opět upravit provoz některých oddělení, některých ambulancí a odložit řešení život neohrožujících výkonů.

AKUTNÍ NEODKLADNOU PÉČI PLNÍME A BUDEME PLNIT NEPŘETRŽITĚ ONKOLOGICKOU PÉČI i URGENTNÍ OPERATIVU PLNÍME TÉŽ V CELÉM ROZSAHU

Provoz nemocnice se nadále bude pružně přizpůsobovat vývoji situace, která je velmi dynamická. Mění se počty pacientů i personálu, který je schopen poskytovat péči. Mění se takřka z hodiny na hodinu požadavky na intenzivní a standartní lůžka.

Péči, kterou lze poskytnout ,,vzdáleně´´ včetně předpisu vámi užívaných léků, posilujeme.

Omlouváme se přesto všem za případné komplikace a nepříjemnosti spojené s výše uvedeným opatřením. Děkujeme všem zaměstnancům nemocnice, pacientům a kolegům ze zdravotnické záchranné služby za jejich vstřícný a profesionální přístup. 

OPTIMISTICKÉ JE, ŽE SE U NÁS VYLÉČILO JIŽ 5 PACIENTŮ, KTEŘÍ BYLI NA UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACI, A 12 pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19.

Přejeme si stejně tak jako vy co nejrychlejší návrat k běžnému provozu nemocnice.

Jménem krizového štábu nemocnice

MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, předseda krizového štábu