Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Zdravotně sociální služby – sociální poradenství

Kontakty

Bc. Monika Vošická – tel. 317 756 523, mob. 724 715 199
pavilon B, kancelář ve 3. patře

Bc. Helena Marečková Budějská, DiS. tel. 317 756 237, mob. 722 466 219
pavilon B, kancelář v přízemí

 

Zdravotně-sociální pracovník

je v podstatě sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení, který řeší nebo se podílí na řešení níže uvedené zdravotně-sociální problematiky. Zdravotně-sociální pracovník poskytuje pomoc pacientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc. Pokud návrat pacienta do jeho přirozeného prostředí není z nějakého důvodu (zdravotního, socio-ekonomického, psychického, apod.) možný, zdravotně-sociální pracovník se snaží pro pacienta zprostředkovat následnou péči v odpovídajícím zdravotnickém nebo nezdravotnickém zařízení. Následnou péči pro pacienta zajišťuje zdravotně-sociální pracovník vždy v průběžné konzultaci a vzájemné spolupráci s ošetřujícím lékařem, zdravotní a rehabilitační sestrou jež mají pacienta pod dohledem. Zcela zásadní a nepostradatelná je spolupráce pacienta a jeho rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem.

 

Úřední hodiny pro veřejnost – sociální poradenství

pavilon E, 2. patro

tel.: 317 756 211

Po 13:00 – 17:00
Út 13:00 – 15:30
St         09:00 – 11:00 14:00 – 16:00
Čt 13:00 – 15:30
        08:00 – 10:00

Hodiny mimo tento rozpis jsou vyhrazeny  pouze  pacientům jednotlivých oddělení

Prosíme, schůzky a vyzvedávání pozůstalostí objednávat předem telefonicky.

 

Bc. Monika Vošická

pavilon B, 3. patro

tel.: 317 756 523, mobil: 724 715 199

monika.vosicka@hospital-bn.cz

Sociální pracovnice pro oddělení: ortopedie, chirurgie A, chirurgie B, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL, ARO, interní

Poskytované služby:

 • – informace k důchodům
 • – práce s rodinnými příslušníky
 • – zajišťování duchovní služby
 • – spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS, …)
 • – základní sociální poradenství
 • – sociální poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním
 • – ve spolupráci s lékaři pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky
 • – úschova a evidence cenností

 

Bc. Helena Marečková Budějská, DiS.

Pavilon B, 3. patro

Tel. 317 756 237, mob. 722 466 219

helena.mareckova@hospital-bn.cz

Sociální pracovnice pro oddělení: dlouhodobé ošetřovatelské péče, neurologie, MOJIP, následné rehabilitační péče

Poskytované služby:

 • – informace k důchodům
 • – práce s rodinnými příslušníky
 • – zajišťování duchovní služby
 • – spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS, …)
 • – základní sociální poradenství
 • – sociální poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním
 • – úschova a evidence cenností

 

Po   09:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Út 13:00 – 16:00
St    09:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Čt
   09:00 – 11:00

Hodiny mimo tento rozpis jsou vyhrazeny  pouze  pacientům jednotlivých oddělení

Prosíme, schůzky objednávat předem telefonicky.

 

Další informace

Pacienti, kterým je pomoc nejčastěji poskytována, jsou klienti neschopní řešit své problémy z důvodů:

 • – věku (ohrožené skupiny – hl. senioři, děti)
 • – osamělost
 • – dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
 • – tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.),
 • – psychická choroba,
 • – demence,
 • – závislosti (alkohol, drogy, hry…),
 • – nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší),
 • – hmotná nouze

 

Činnosti zdravotně-sociálního pracovníka:

 • – Poskytuje základní sociální poradenství (v souvislosti s onemocněním nebo  případných následků vzniklých z onemocnění).
 • – Svou účastí na lékařských i ošetřovatelských vizitách provádí sociální prevenci zaměřenou na vyhledávání jedinců, kteří se ocitli nebo mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci.
 • – Provádí sociální šetření u lůžka, a to především u pacientů, kteří jsou sociálně rizikoví, tzn. nemají domov, rodinu či blízkou osobu, která by se o ně postarala, jsou imobilní a nesoběstační.
 • – Pomáhá zajišťovat následnou lůžkovou péči – zdravotní i sociální (léčebny, domovy seniorů, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy…).
 • – Pomáhá zajišťovat terénní služby (domácí pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).
 • – Ve spolupráci s lékaři pomáhá vyřizovat plné nebo částečné uhrazení zdravotně-kompenzačních pomůcek pojišťovnou. 
 • – Spolupracuje a je neustále v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení (městské či okresní úřady, domovy seniorů, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační ústavy, dětské domovy, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy).
 • – Zajišťuje sociálně právní záležitosti spojené s úmrtím pacienta (eviduje a uchovává v trezoru pozůstalosti po zemřelém, v případě osamělých pacientů zajišťuje a vyřizuje záležitosti v souvislosti s pohřbením, apod.).