Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Návštěvní doba

Návštěvy aktuálně

Od 11. 5. 2022 se ruší platnost Nařízení ředitele č. 4/2022 o úpravě návštěvní doby v naší nemocnici. Návštěvní hodiny jsou v souladu s Vnitřním řádem a IS s hospitalizací povoleny denně od 13 do 20 hodin. Návštěvy na ARO a MOJIP je možné upravit v souladu s Provozním řádem daného oddělení, návštěvy na izolačních pokojích jsou zakázány. Návštěvy nemusí nosit respirátory.

Návštěvy na lůžkovém oddělení rehabilitačního centra jsou povoleny až od 15:30 hod. (po ukončení rehabilitačního plánu)


 

Návštěvy před pandemií

Návštěvní hodiny jsou na všech odděleních povoleny denně, nejvhodnější doba je od 13:00 do 20:00 hodin, pokud neplatí zákaz návštěv z důvodu protiepidemiologických opatření. Po dohodě s přednostou oddělení nebo s ošetřujícím lékařem mohou být uskutečněny individuální návštěvy dle zdravotního stavu pacienta.