Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Návštěvní doba

Návštěvy aktuálně

 

 

Od 24. 9. 2020 je na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vydán zákaz návštěv u pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Výjimka se uděluje v těchto případech:

  • – přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tehdy, je-li třetí osobou rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními osobami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, má tělesnou teplotu nedosahující 37°C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19 a používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
  • – návštěvy nezletilých pacientů
  • – návštěvy pacientů s omezenou svéprávností
  • – návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Nařízení ředitele 18-2020 zákaz návštěv

 

Toto nařízení je platné od 24. 9. 2020 do odvolání


Návštěvy před pandemií covid-19

Návštěvní hodiny jsou na všech odděleních povoleny denně, nejvhodnější doba je od 13:00 do 20:00 hodin, pokud neplatí zákaz návštěv z důvodu protiepidemiologických opatření (bývá jen výjimečně). Po dohodě s přednostou oddělení nebo s ošetřujícím lékařem mohou být uskutečněny individuální návštěvy dle zdravotního stavu pacienta.