Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Agenda řešení pochval, stížností

Vážení pacienti,

pokud jste byli se službami v naší nemocnici spokojeni, můžete zaslat poděkování či pochvalu konkrétnímu pracovišti, lékaři či zdravotní sestře.

Zaměstnanci, na které vedení nemocnice obdrží písemnou pochvalu (ať už e-mailem, dopisem, či záznamem v knize pochval/stížností na jednotlivých odděleních), vzniká možný nárok na mimořádnou odměnu. V případě pochvaly celého kolektivu daného oddělení, může být odměněn celý tým tohoto oddělení.

Poděkování a pochvaly můžete zasílat k rukám ředitele nemocnice či na oddělení kvality na adresu:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400
256 01 Benešov

nebo na e-mailovou adresu:
hana.ptackova@hospital-bn.cz

 

Pokud máte naopak připomínky k poskytované zdravotní péči, kontaktujte vedoucí pracoviště, kteří s Vámi Vaše připomínky projednají na místě. Kontaktovat můžete také nemocničního ombudsmana.

Stížnost můžete formulovat i písemně, v takovém případě Vám bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou.

Na úrovni vedení nemocnice jsou šetřeny pouze písemné stížnosti, včetně stížností elektronických (zaslaných e-mailem).

Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno a příjmení, adresu, případně e-mail, jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta.

Anonymní stížnosti nejsou řešeny.

Stížnosti můžete podávat na adresu:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
oddělení kvality
Máchova 400
256 01 Benešov

nebo na e-mailovou adresu:
hana.ptackova@hospital-bn.cz

 

Pokud byste dovolili vaše pochvaly zveřejnit pod celým jménem na webových stránkách naší nemocnice a na sociálních sítích, prosím připište větu „Souhlasím s tím, aby Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. zveřejnila mé vyjádření (názor, pochvalu) na webových stránkách a sociálních sítích nemocnice.“

Nebo si stáhněte souhlas:

Souhlas s pořízením a použitím fotografií, audio, video záznamů

Děkujeme za Vaše názory.