Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Laboratorní komplement

Součástí laboratorního komplementu Nemocnice Rudolfa a Stefanie jsou moderně vybavené laboratoře klinické biochemie, mikrobiologie, hematologie a patologie, které provádí laboratorní vyšetření nejenom pro potřeby lůžkových a ambulantních částí nemocnice Benešov, ale nabízejí své služby i praktickým a odborným lékařům soukromé praxe.

Spádová oblast laboratoří a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zařízení. Kromě nemocnice Benešov využívají laboratorních služeb nemocnice také praktičtí a odborní lékaři z Benešovska, Vlašimska, Voticka, Příbramska, Sedlčanska a Říčanska.

Všechny laboratoře benešovské nemocnice jsou uvedeny v Registru klinických laboratoří NASKL a zajišťují kvalitu služeb podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 – Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL obdržela oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie, transfuzní a hematologické oddělení a patologicko – anatomické oddělení.

Vedle moderních přístrojů a analyzátorů disponují laboratoře komplementu také výpočetní technikou (především systémem LIS – Laboratorní informační systém), která zabezpečuje vlastní provoz, distribuci výsledků do nemocniční sítě a do terénu, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků atd.

Kontakní osoba

Ing. Daniel Lukáč
zástupce laboratorního komplementu
tel.: +420 724 831 467
e-mail: daniel.lukac@hospital-bn.cz

 

Laboratorní příručky

Laboratorní-příručka Oddělení klinické biochemie 2019

Laboratorní příručka Transfúzní a hematologické oddělení 2018

Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení 2018

 

Žádanky o laboratorní vyšetření

Žádanka o laboratorní vyšetření Oddělení klinické mikrobiologie

Žádanka o laboratorní vyšetření Oddělení klinické biochemie a Transfuzního a hematologického oddělení

Průvodní list k zásilce histologického materiálu

 

Dotazník spokojenosti žadatele laboratorního vyšetření

Vážená paní doktorko, pane doktore,

snahou pracovníků laboratorního komplementu Nemocnice Rudolfa a Stefanie je poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě a v dostatečném rozsahu spektra vyšetření.

Připravili jsme proto pro Vás anonymní dotazník spokojenosti, ve kterém prosíme vyjádřete Váš názor na naše služby, vítáme jakékoliv návrhy či připomínky. Vaše hodnocení nám poskytne zpětnou vazbu pro zlepšení našich služeb.

Dotazník nám můžete zaslat v tištěné podobě spolu se žádankou nebo vyplnit elektronicky zde.

Dotazník spokojenosti žadatele laboratorního vyšetření

 

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Laboratorní vyšetření pro samoplátce