Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Etická komise

Etická komise Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, (NRSB) provádí jako jednu ze svých základních činností posuzování provádění klinických studií hodnocení nových léčiv ve zdravotnických zařízeních regionu Benešov a okolí na vyžádání zadavatelů studie.

Na Etickou komisi NRSB se může obrátit se svou žádostí každý zadavatel klinického hodnocení kdykoliv na níže uvedenou adresu.

 

Kontakt

Ing. Alena Chaloupková – tajemník EK
Etická komise
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400, 256 01 Benešov

e-mail: alena.chaloupkova@hospital-bn.cz   tel: 317 756 371

 

Termín příštího zasedání: 29. 6. 2021

 

Seznam členů

předseda: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. – klinický farmaceut

tajemník: Ing. Alena Chaloupková – krizový manažer a asistentka hlavní sestry

MUDr. Jiří Bráza – lékař, důchodce
MUDr. Zdeněk Waller – primář neurologického oddělení NRSB
MUDr. Martin Otava – primář interního oddělení NRSB
MUDr. Josef Hanáček – lékař oddělení ARO NRSB
Bc. Eva Šimáková – koordinátor kvality NRSB

 

Dokumenty

Jednací řád Etické komise

Statut Etické komise

Seznam členů etické komise