Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Laboratorní úsek

Provádí laboratorní vyšetření hematologické, koagulační, imunohematologické a prenatální pro potřeby nemocnice, pro praktické lékaře i odborné specialisty. Všem klientům nabízí možnost nechat si vyšetřit soukromě na vlastní náklady kterýkoliv test.

Laboratoř zajišťuje ústavní pohotovostní službu pro akutní potřeby lůžkových i ambulantních oddělení.

Příjem materiálu ke zpracování probíhá kontinuálně.

tel.: 317 756 472