Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Oddělení následné rehabilitační péče

Informace pro pacienty k přijetí na oddělení následné rehabilitační péče

Lůžková rehabilitační péče, poskytovaná na našem novém pracovišti, je zaměřena především na pacienty z akutních lůžek ortopedického, chirurgického, interního a neurologického oddělení benešovské nemocnice. Jeho služby určitě uvítají i pacienti z Benešova a okolí, kteří například podstoupili operaci někde jinde, ale následnou rehabilitaci chtějí nastoupit již v blízkém okolí, blízko své rodiny.

Chceme vyjít vstříc i seniorům, u kterých došlo ke zhoršení pohyblivosti – po nemoci či úrazu a potřebují krátkodobou intenzivní rehabilitaci. Našim cílem je pomoci jim zlepšit jejich pohyblivost a soběstačnost a zvýšit tak  možnost zůstat v jejich dosavadním prostředí, či se do něj co nejdříve vrátit (pacienti z našich Lůžek ošetřovatelské péče  či jiných zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče).

Naši klienti  však musí být schopni při poskytování léčebně rehabilitační péče fyzicky i mentálně aktivní spolupráce.

Nepřijímáme proto klienty, u kterých předpokládáme omezení možnosti fyzické zátěže pro jiné závažné onemocnění, celkové oslabení, nebo klienty s výrazně omezenou možností spolupráce.

Nepřijímáme také klienty s infekčními nemocemi a klienty s rozsáhlými proleženinami.


Návštěvy jsou povoleny od 15:30 hod. (po ukončení rehabilitačního plánu)


Podmínky hospitalizace

I) Chystáte se na  plánovanou operaci – např. totální endoprotézu – TEP, operaci  páteře  nebo  jinou  operaci  a   chtěli   byste   následnou   lůžkovou rehabilitaci na našem oddělení?

K přijetí na lůžkovou rehabilitaci po plánované operaci: totální endoprotézy – TEP,  operaci páteře a jiných potřebujete:

  • – „Dotazník pro žadatele o lůžkovou rehabilitační péči  po  plánované  operaci“ (viz níže), který si sami vyplníte již před plánovanou operací a odešlete dle pokynů na něm uvedených
  • – zaměstnanci našeho oddělení Vás budou sami informovat (podle kontaktu uvedeného Vámi v Dotazníku), zda s lůžkem můžete počítat
  • – v nemocnici před operací pak nahlásíte, že máte domluvenou následnou rehabilitaci na našem oddělení a požádáte ošetřujícího lékaře, aby během hospitalizace vystavil „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ (viz níže)  a zaslal jej reviznímu lékaři Vaší zdravotní pojišťovny“.
  • – Váš ošetřující lékař také případně zajistí sanitu k převozu na naše oddělení
  • – hospitalizace u nás musí být zahájena nejpozději do 10 dnů od vypsání návrhu, ideální je, když přímo navazuje na pobyt na akutním oddělení

 

II) Máte zájem o rehabilitaci pro sebe nebo svého blízkého v jiném případě?

K přijetí potřebujete:

  • – aktuální lékařskou zprávu
  • – požádejte Vašeho ošetřujícího nebo praktického lékaře, aby vyplnil náš dotazník: „Žádost o přijetí k pobytu na lůžkovou rehabilitaci“ (viz níže) a tento vyplněný dotazník zašlete spolu s Vaší aktuální lékařskou zprávou na adresu našeho zařízení
  • – pokud Vaši žádost předběžně přijmeme, budeme již sami kontaktovat mailem nebo telefonem doporučujícího lékaře podle kontaktu uvedeného v dotazníku a požádáme ho o vystavení „Návrhu na léčebně rehabilitační péči  v odborné léčebně“ a  jeho zaslání k rukám revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny. (Formulář návrhu, zkrácená verze Metodiky pro vyplnění Návrhu a Pravidla zdravotní pojišťovny pro následnou rehabilitační péči viz níže).
  • hospitalizaci je možné zahájit ve chvíli, kdy je návrh schválen. Termín nástupu se pak řídí jednak kapacitou oddělení a musí být zahájen do 10 dní od data  vypsání návrhu při překladu z jiného ZZ nebo do 3 měsíců při příchodu z domova.
  • – o termínu možného nástupu Vás budou telefonicky nebo mailem informovat naše pracovnice pověřené plánováním pobytů.

 

Dokumenty pro žadatele

Dotazník pro žadatele o lůžkovou rehabilitační péči po plánované operaci

Dotazník pro žadatele o lůžkovou rehabilitační péči po plánované operaci v pdf

Žádost o přijetí k pobytu na lůžkovou rehabilitaci

Žádost o přijetí k pobytu na lůžkovou rehabilitaci v pdf

 

Dokumenty pro lékaře

Pravidla pro následnou léčebně rehabilitační péči

Návrh na léčebně rehabilitační péči

 

Kontakt

Plánování pobytů:

Oddělení následné rehabilitační péče
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400
256 01 Benešov
tel.: 725 895 439 (7:00 – 11:30 hod., – pokud se vám nepodaří dovolat, netelefonujte opětovaně, naše asistentka vás sama kontaktuje, děkujeme)
e-mail: luzka.rhb@hospital-bn.cz